1. Avaleht
  2. Kultuur
  3. Teater
  4. Ministeerium toetas väliseesti kultuuriühingute projekte 35 500 euroga
Ministeerium toetas väliseesti kultuuriühingute projekte 35 500 euroga

Ministeerium toetas väliseesti kultuuriühingute projekte 35 500 euroga

KulKultuuriministeerium toetas 30 väliseesti kultuuriprojekti kokku 35 000 euroga, toetuse saajate hulgas on väliseesti kultuuriühingud 12 eri riigist.

Mitmed väliseesti tantsukollektiivid ja laulukoorid saavad toetust, et teha ettevalmistusi sel suvel toimuvaks laulu- ja tantsupeoks „Aja puudutus. Puudutuse aeg“, teatas kultuuriministeerium BNS-ile 3000 eurot eraldati Euroopa Eestlaste Koori laululaagrite korraldamiseks, laulupeoks valmistumisel toetati Stockholmi Eesti segakoori, Helsingi eestlaste segakoori Siller, Peterburi Eesti kultuuriseltsi, Kaukaasia eestlasi ning Belgia eestlaste segakoori Beene. Tantsupeo eelseks oskuste täiendamiseks said toetust Iiri, Londoni ja Belgia eesti seltsid. Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsile eraldati 2220 eurot mentorkoolituste läbiviimiseks väliseesti rahvatantsurühmadele.

Komisjon tegi ettepaneku toetada üritusi, millega meenutatakse 70 aasta möödumist eestlaste läände põgenemisest 1944. aastal. Toetust vastavateemalisteks üritusteks said Rootsi Eestlaste Liit, Eesti Diasporaa Akadeemia ning teater Varius. 1500 eurot eraldati Estdocs dokumentaalfilmifestivali toetamiseks Kanadas ning 2050 eurot eestlaste seltsiliikumise 150. aastapäeva tähistamiseks Lätis.

Programmi eesmärk on aidata kaasa eesti keele ja kultuuri säilimisele väliseesti kogukondades, infovahetusele ning kontaktide tekkele ida- ja läänediasporaa vahel.

Programmi abil toetatakse väliseesti kultuuriprojektide ja festivalide korraldamist, kultuurikollektiivide ja loomeinimeste kontakte väliseesti kogukondadega, samuti väliseesti kultuurikollektiivide professionaalset juhendamist eesmärgiga soodustada nende osavõttu Eesti kultuuri suurüritustest. Toetust võivad taotleda sihtasutused, kohalikud omavalitsused või nende hallatavad asutused ja füüsilisest isikust ettevõtjad ning nii Eestis kui välismaal registreeritud mittetulundusühingud.

Head Uudised GoodNews