Home Eesti elu MINISTRID TUNNUSTAVAD I Peresõbralikud tööandjad pingutavad töötajate heaolu nimel ka keerulistes oludes
MINISTRID TUNNUSTAVAD I Peresõbralikud tööandjad pingutavad töötajate heaolu nimel ka keerulistes oludes

MINISTRID TUNNUSTAVAD I Peresõbralikud tööandjad pingutavad töötajate heaolu nimel ka keerulistes oludes

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik ja sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo kuulutasid 17. novembril välja 20 peresõbraliku tööandja märgise saajat. Ettevõtted on läbinud keskmiselt kahe ja poole aasta pikkuse põhjaliku programmi, mis on muutnud nende töökeskkonna pere- ja töötajasõbralikumaks.

Tervise- ja tööminister Tanel Kiige sõnul on peresõbraliku tööandja programmi idee muuta ühiskonna hoiakuid hoolivamaks töötaja ja tema lähedaste suhtes.  “Tänapäeva töökeskkonnad on pidevas muutumises ning samuti on töötajaskond ettevõtetes ja asutustes mitmekesisem kui kunagi varem. Peresõbraliku tööandja programmis osalevad organisatsioonid otsivad pidevalt ja süsteemselt võimalusi, kuidas säilitada positiivne töökultuur, kus töötajatel on hea olla. Märgise saajad on teinud suuri pingutusi selleks, et ka kõige keerulisemates kriisioludes hoida üleval koostöövaimu ning leidnud nutikaid lahendusi töötajate motivatsiooni toetamiseks. Rõõm on tõdeda, et senisele 70 organisatsioonile on lisandunud sel aastal tervelt 20 uut tööandjat, kes seisavad töötaja- ja peresõbraliku tööelu eest,” rääkis Kiik.

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo lisas, et oluline on peresõbraliku töökeskkonna kujundamisel võtta arvesse ka inimeste vaimse tervisega seotud küsimusi. “Veedame oma ärkveloleku ajast arvestatava osa tööd tehes, kas töökeskkonnas või kaugtööl. Mõlemal juhul on oluline, et töötaja tunneks end väärtustatu ja kaasatuna. Praegune koroonakriis on näidanud selgelt, et lisaks vaktsineerimisele ja füüsilise tervise hoidmisele tuleb tähelepanu pöörata ka töö- ja pereelu paremale ühitamisele, et ka kodukontoris ei veniks töötunnid liiga pikale ning väsinud töötajad eesliinilt pääseks mõistlikul ajal koju ning saaksid aega veeta oma lähedastega. Siin algabki peresõbralikkus tööandja poolsest suhtumisest ning töötajate mõistmisest, aga ka arusaamisest, et mitmekesises töökeskkonnas tuleb töötajate vahelise hea läbisaamise nimel omavahel ka suhelda.”

Tunnustusürituse raames arutleti ka töökiusu üle mitmekesises töökeskkonnas, kus Hannes Hermaküla juhtimisel olid teemat lahkamas ABB Balti riikide personalijuht Tuuliki Poom, DPD Eesti personalijuht Annika Oruaas, LevelLab tegevjuht ja töökiusamise ennetamise ekspert Merle Raun ja tööinspektsiooni peadirektori asetäitja Meeli Miidla-Vanatalu.

Peresõbraliku tööandja lõppmärgise kuldtaseme pälvisid sel aastal Click & Grow OÜ, Fujitsu Estonia AS, Checkout Technology LTD Eesti filiaal, Keskkonnaamet, Pangapealse Lasteaed, PCC Projekt AS, Ramirent Shared Services AS, SA Eesti Tervishoiu Muuseum ja YourOffice Group OÜ. Hõbetaseme pälvisid AS Salvest, Coca-Cola HBC Eesti AS, Baltic Agro Machinery AS, Lindström OÜ, Marketex Offshore Constructions OÜ, McDonald´s, Nordwood, OSHINO Electronics Estonia OÜ, Saue Production OÜ ja Schenker AS. Pronkstaseme pälvis Milworks OÜ.

Peresõbraliku tööandja programmis osalemine on pikaajaline protsess, mis toimub organisatsioonide juhtkondade eestvedamisel kuid tihedas koostöös töötajatega. Lõppmärgise saanud organisatsioonidel tuleb iga kahe aasta tagant läbida järelhindamine. 2021. aastal läbisid järelhindamise protsessi 16 ettevõtet, kes on süsteemselt tegelenud oma töökultuuri arendamisega. Tunnustuse pälvivad: AS LHV Pank, AS Äripäev, Boardic Eesti OÜ, Eesti Keele Instituut, Enics Eesti AS, Iglu OÜ, Insly OÜ, Keila Alushariduse OÜ, MDC Max Daetwyler Eesti AS, Raintree Estonia OÜ, Scania Eesti AS, Statistikaamet, Tammer OÜ, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet, Tallinna Tehnikakõrgkool ja Tele2.

Peresõbraliku tööandja programmi tunnustusüritusel tõsteti esile tööandjaid, kes on saavutanud silmapaistvaid tulemusi töötajate tervise kaitsmisel ning loonud mugavaid ja lihtsaid viise töötajate vaktsineerimise soodustamiseks. Tunnustamist väärivad AS Salvest, Coca-Cola HBC, Keskkonnaamet, Baltic Agro Machinery AS, Nordwood, Marketex Offshore Constructions OÜ, Milworks OÜ, SA Eesti Tervishoiu Muuseum ja Saue Production OÜ.

  • Peresõbraliku tööandja märgise programm kestab 1,5-3 aastat, misjärel väljastatakse  organisatsioonile lõppmärgis, kas pronks-, hõbe- või kuldtasemel.
  • Konsulteerimis- ja hindamisprotsess kätkeb endas tööelu erinevaid aspekte, alates värbamisest kuni töösuhte lõpetamiseni, hõlmates muu hulgas töötajate tunnustamist ja professionaalse arengu toetamist ning organisatsiooni hea töökeskkonna, suhtlemiskliima, organisatsioonikultuuri ja info liikumise tagamist.
  • Peresõbraliku tööandja märgise programmi on ellu kutsunud Sotsiaalministeerium koostöös Civitta Eesti AS-iga. 2017. aastast välja antavat märgist saavad taotleda nii tööandjad era- ja avalikus sektoris kui ka kodanikuühendused.