1. Avaleht
  2. Poliitika
  3. Noored Sotsiaaldemokraadid: Eestis oleks viimane aeg pakkuda Uberi ja Bolti töötajatele korralik õiguslik kaitse
Noored Sotsiaaldemokraadid: Eestis oleks viimane aeg pakkuda Uberi ja Bolti töötajatele korralik õiguslik kaitse

Noored Sotsiaaldemokraadid: Eestis oleks viimane aeg pakkuda Uberi ja Bolti töötajatele korralik õiguslik kaitse

Noored Sotsiaaldemokraadid leiavad, et ka Eestis oleks viimane aeg pakkuda platvormi-, sh takso- ja kullerteenustepakkujate Uberi ja Bolti töötajatele korralik õiguslik kaitse.

Veebruaris otsustas Briti ülemkohus, et populaarse taksoteenuseplatvormi Uberi autojuhid, kelle on teenusevahendaja senini ristinud “iseseisvateks lepinguvõtjateks”, tuleb siiski arvata töötajate hulka. Sellest tulenevalt on ettevõtte Briti haru kohustatud tagama oma 65 000 autojuhile elementaarsed tööhüved, nagu palgaline puhkus, miinimumpalk ja ravikindlustus.

Tallinna Tehnikaülikooli uuringu tulemused näitasid, et Eesti platvormitöötajad on krooniliselt ületöötatud, alatasustatud ja jäetud ilma igasugusest tööalasest turvatundest. Eesti Ametiühingute Keskliidu hinnangul on nad sotsiaalsete tagatiste osas kõige kehvemas seisus töötajad. Lünk seadusandluses, mis võimaldab teenuseplatvormidel registreerida end teenusevahendajatena, mitte tööandjatena, lubab neil käsitleda ka oma töötajaid kui vaid lepingut omavaid mikroettevõtjaid. Taoline käsitlus vabastab need platvormid kohustusest tagada oma autojuhtidele, kulleritele ja teistele töötajatele sotsiaalsed garantiid, mis igas teises majandussektoris on tänapäeval iseenesest mõistetavad.

“Platvormide esindajad väidavad, et üheks nende pakutava töövormi eeliseks on vahetuste puudumine, mis muudab töögraafikud painduvaks. Reaalsuses tähendab see aga igasuguse töökindluse ja regulaarse töötasu kadumist. Tänu töögraafikute puudumisele saavad platvormid kullereid pidevalt ja piiramatult juurde palgata. Selle eesmärgiks on vältida olukorda, kus klient peab tipptunnil hõivatud kullerite pärast kauem ootama. Kullerite jaoks tähendab see aga seda, et tööotsi kõigile ei jagu ning töökeskkonda iseloomustab pidev ja kurnav töötajatevaheline konkurents. Isegi toidukullerite jaoks, kelle lepingupakkujate käive on koroonapiirangute tõttu märkimisväärselt tõusnud, on vähenenud liigsete kullerite palkamise pärast tasustatud töö hulk ja pikenenud ooteajad,” ütlevad Noored Sotsiaaldemokraadid.

Tänu sotsiaalsete garantiide puudumisele on suurest hulgast platvormitöötajatest saanud ka ühed suurimad koroona-ajastu kaotajad. Lisaks tasustamata ooteaegade pikenemisele on äpitaksojuhtide jaoks vähenenud klientide hulk ja märkimisväärne osa sõidutasudest tulevast käibest. Tasudest, millest võtavad niigi suure osa juba platvormipakkujad.

“Sageli on platvormi heaks töötamine ainsaks viisiks, kuidas tööta või välismaalt tulnud inimesed elatist saavad teenida. Hooliv ja solidaarsuse põhimõttel toimiv riik ei saa jätta neid inimesi abita, vaid peab kindlustama, et neile laieneksid inimlikud töötingimused, elementaarsed sotsiaalsed garantiid ja väärikas palk,” arvavad Noored Sotsiaaldemokraadid.

Head Uudised GoodNews