1. Avaleht
  2. Eesti elu
  3. OÜ Väo Paas ja MTÜ Koeru Jalgpallikool sõlmisid sponsorlepingu Koeru uue staadioni rajamise toetamiseks
OÜ Väo Paas ja MTÜ Koeru Jalgpallikool sõlmisid sponsorlepingu Koeru uue staadioni rajamise toetamiseks

OÜ Väo Paas ja MTÜ Koeru Jalgpallikool sõlmisid sponsorlepingu Koeru uue staadioni rajamise toetamiseks

Järvamaal Koigi karjääris kaevandav OÜ Väo Paas sõlmis MTÜga Koeru Jalgpallikool sponsorlepingu. Sponsorlepingu eesmärgiks on toetada Jalgpallikooli projekti, mille tulemusel rajatakse Koeru Keskkooli kõrvale kaasaegne staadion koos jalgpalliväljakuga.

OÜ Väo Paas juhataja Veljo Haube arvates on väga oluline anda kohalikele aktiivsetele inimestele võimalus viia ellu projektid, mille tulemusel saavad noored ja ka vanemad inimesed juurde liikumis- ja sportimisvõimalusi. Seepärast otsustati toetada MTÜ-d Koeru Jalgpallikool ning anda neile võimalus soetada staadioni ehituseks vajalik killustik väga soodsatel tingimustel.

MTÜ Koeru Jalgpallikool on väga õnnelik, et staadioni ehitajad ja materjalide tarnijad on neile vastu tulnud, kuna staadioni ehitust planeerides olid ehitushinnad märgatavalt odavamad ning ehitus oleks ilma nende toeta võinud ka katki jääda.

Staadioni I etapi kogumaksumus on 78613 eurot, millest PRIA toetus 60 000 eurot ning omaosalus 18 613 eurot. Ehituse algus oli 2012.a november ja muruseemne külvatakse eeldatavalt mai lõpus, mis oleks ka I etapi tööde lõpp.

Staadioni ehitusala on kokku üle 12000 m2. Tööde käigus rajatakse I etapis jalgpalliväljak ning kergejõustikualade aluspõhjad.

Lähitulevikus on plaanis maa-alla viia kergejõustikualalt üle jooksva kõrgepinge õhuliin. Tööde rahastamiseks on esitatud projektitaotlus Järva Arengu Partneritele LEADER meetmesse. Positiivse otsuse korral soovitakse nimetatud töö ära teha veel käesoleval suvel.

Tuleviku töödeks jääb aia rajamine ümber staadioni ning kergejõustikualade katete ehitamine. Kogu staadioni hinnaks võib kujuneda alla 200 000 euro, millest omafinantseering on umbes 37000 eurot.

Staadioni kinnistu on Koeru valla poolt antud MTÜ-le Koeru Jalgpallikool hoonestusõigusega kasutada 20 aastaks. Lepingus on muuhulgas ka kohustus 5 aastaga staadion välja ehitada, seega kogu staadion peab valmima hiljemalt 2017. aasta lõpuks. Staadion ise asub Koeru Keskkooli kõrval oleval maa-alal ja valla arengukavast tulenevalt on sinna ette nähtud uus staadion. Vana staadion on ehitatud 50 aastat tagasi ja oma aja ära elanud, kuigi treeninguid jätkatakse seal ka edaspidi. Staadioni hakkavad kasutama Koeru Keskkooli õpilased, jalgpallurid, kergejõustiklased ja valla, maakonna ning ka kaugemate kantide elanikud.

Koeru JK osaleb 2013 aastal esmakordselt Eesti Meistrivõistlustel II liigas, milleks on uus jalgpalliväljak hädavajalik, kuna vana staadion ei täida nõudeid, et mängida II liigat. Erandkorras antakse Koeru JK-le 2013. aastaks eriluba uue staadioni valmimiseni pidada mänge vanal väljakul. 2012. aastal külastas Koerut meistrivõistluste raames meeste ja noorte liigas kokku üle 300 vastasvõistkondade mängija 11 meeste ja 7 noorte liiga mängus.

MTÜ Koeru Jalgpallikool tänab lisaks OÜ-le Väo Paas ka teisi toetajaid: staadioni ehitajat OÜ-d Sahkar TT, AS Natural , piimandusühistut E-Piim, OÜ-d Viimistleja, Mithra OÜ,KS Advice OÜ, AS-i Konesko ja Tammelaks OÜ-d. Lisaks Koeru Vallale tänusõnad ka Koigi ja Albu vallavanematele Kristjan Kõljalgile ja Kalju Kertsmikule, kes aitasid kaasa staadioni ehituse toetajate leidmisel.

Head Uudised GoodNews