Avaleht Keskkond Pääsküla raba kaitsekorralduskavale saab viimaseid päevi parandusettepanekuid saata
Pääsküla raba kaitsekorralduskavale saab viimaseid päevi parandusettepanekuid saata

Pääsküla raba kaitsekorralduskavale saab viimaseid päevi parandusettepanekuid saata

Veel sel nädalal saab esitada parandus- ja täiendusettepanekuid Pääsküla raba kaitseala kaitsekorralduskava 2022-2031 eelnõule. Kaitsekorralduskava koostamist on nõustanud Pääsküla raba kaitseala nõukoda, kuhu kuuluvad nii kohalike kogukondade esindajad kui ka elustiku eksperdid.

Foto: Euroopa rohelise pealinna büroo

Kaitsekorralduskava on avalikul väljapanekul 25. septembrini: paberil väljaprindituna Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti keskkonnahoiu ja -korralduse osakonna ruumides (Harju tn 13) ja Nõmme linnaosa valitsuse ruumides (Valdeku tn 13) ning Tallinna veebilehel.

Kaitsekava eelnõud tutvustati kõigele huvilistele avalikul arutelul 15. septembril. 10. septembril toimus rabas talgupäev, kus sai tutvuda raba taastamisplaanidega. „Selleks, et Pääsküla raba kaitseala kunagised raba- ja soolaigud saaks uuesti suurenema hakata tuleb kunagi kuivenduseks rajatud kraavid paisudega sulgeda. Seda tuleb aga teha seal, kus taastumiseks on veel parimad võimalused ja nii, et kahjustatud ei saaks ala muud loodusväärtused ega ka inimestele juba omaseks saanud looduslik puhkeala. Parim viis selleks on ehitada need paisud käsitsi, talgute korras,“ ütles kaitsekorralduse peaspetsialist Lauri Klein.

Erinevatest huvigruppidest koosnev Pääsküla raba kaitseala nõukoda tuli kokku juulis ja leidis oma esimesel kohtumisel, et Pääsküla raba kaitsekorralduskava koostamisel tuleb eesmärgiks seada olemasolevate loodusväärtuste ja kaitsealuste liikide hoidmine, kuid tuleb kaaluda ka raba osalist taastamist. Nõukoda esitas kaitsekorralduskava eelnõule omapoolsed soovitused ja parandused, mis võeti enne eelnõu avalikule väljapanekule panekut arvesse.

  • Pääsküla raba Tallinna piiresse jääva osa looduse kaitseks moodustati 2013. aastal kohalik kaitseala, mille suurus on 274,3 ha. See kaitseala on üks Tallinna liigirikkamaid ning sealt on leitud kokku juba vähemalt 65 kaitsealust liiki ja nende nimekiri täieneb pidevalt. Alal kasvab kokku vähemalt 17 liiki kaitsealuseid orhideesid.