Avaleht Eesti elu Päästeliit tähistab vabatahtliku pääste aastat pidustustega
Päästeliit tähistab vabatahtliku pääste aastat pidustustega

Päästeliit tähistab vabatahtliku pääste aastat pidustustega

Tänavu saab 100 aastat Eesti Üleriigilise Tuletõrje Liidu loomisest, mille järjepidevusekandja on päästeliidu auliige Eesti Tuletõrjeliit ja mille rolli kannab täna päästeliit.

Vabatahtliku pääste aasta pidustuste hulka kuuluvad päästeliidu üldkogu 5.-6. aprillini Nelijärvel, XVIII vabatahtlike päästjate foorum 14.-16. juunini Pärnu-Jaagupis, tuletõrje ja pääste 100. aastapäev 7. septembril Türil ning päästeliidu tänuüritus sügisel.

100 aastat tagasi ehitati üles meie riiki. Sel ajal tegutses Eestis ligi 150 kodanike vabatahtlikkuse alusel tegutsevat tuletõrjeorganisatsiooni, mis olid sageli kogukonna südameks. 7. septembril 1919 asutasid 26 vabatahtlikku tuletõrjeseltsi Tallinnas Estonia teatris üleriigilise tuletõrjeorganisatsiooni Eesti Üleriigiline Tuletõrje Liit, millega pandi seaduslik alus üle-eestilisele ühisele vabatahtlikule tuletõrjetegevusele. Tänapäeval tähistatakse seda päeva Eesti tuletõrje päevana.

Päästeliit asutati 22. jaanuaril 2010 riigikogus. 19 asutajaliikmest on praeguseks saanud 120 liikmesühinguga maa-, mere- ja eripääste vabatahtlikke esindav katusorganisatsioon.