Avaleht Keskkond Pärnu linn hakkab koostama kliima- ja energiakava Islandiga
Pärnu linn hakkab koostama kliima- ja energiakava Islandiga

Pärnu linn hakkab koostama kliima- ja energiakava Islandiga

Pärnu linn asub koostama kliima- ja energiakava. Ettevõtmise eesmärk on kaardistada kliima- ja energiateemadega seotud piirkondlikud riskid ning leida lahendusi olukorra parandamiseks ja suuremaks energiasäästuks.

Pole saladus, et kasvuhoonegaaside põhjustatud kliimasoojenemise tagajärjed (nagu näiteks üleujutused) mõjutavad meid kõiki, teatas linnavalitsus. Paiknedes madala Liivi lahe ja Pärnu jõe kallastel, on mereveetaseme tõusust ja sadeveest tingitud üleujutused Pärnu keskuslinna, Audru, Tõstamaa ja Paikuse osavaldade jaoks vägagi reaalne – ja juba kogetudki – oht.

Loodava kava esimene osa on baasanalüüs, mis selgitab välja, kui palju Pärnu õhku paiskuvate kasvuhoonegaasidega kliimat mõjutab. Kava teine pool on panna paika konkreetsed eesmärgid ühes tegevuskavaga.

Linn kaasab kava koostamisse valdkonna eksperte ja partnereid. Protsessiga ühinevad kohalikud ettevõttedki: Pärnu Vesi, Paikre, Pärnumaa ühistranspordikeskus, Gren Eesti (endise nimega Fortum). Ka kodanikel on võimalus kaasa rääkida ja mõelda.

Kuna keskkonnaküsimused puudutavad igaüht, on Pärnu abilinnapea Silver Smeljanski sõnul väga oluline anda kava koostamisel sõna võimalikult laiale ringile. „Tahame kutsuda võimalikult palju osapooli nii ava- ja avalikustamise seminaridele, valdkondlikesse töögruppidesse kui ka tegevuskavade koostamise juurde,“ ütles abilinnapea.

Pärnu linna välispartneriks kliima- ja energiakava koostamisel on Islandi keskkonnaministeerium. „Islandi keskkonnaministeerium on meiega koostööst väga huvitatud, kuna Island on väikeriik, nagu Eestigi. Selline ühistegevus Eesti ja Pärnuga on islandlaste jaoks esmakordne, kuna seni on nende keskkonnaministeerium teinud koostööprojekte suurte riikidega,“ sõnas Smeljanski.

Ta lisas, et Eesti ja Islandi kliima ja loodus on küll väga erinevad, aga kindlasti on partneritel teineteiselt energia- ja kliimavallas palju õppida. „Island on keskkonnategevuse poolest väga tuntud. Meil on väga hea meel, et Islandi keskkonnaministeerium on nõus meiega parimaid teadmisi ja praktikaid jagama,“ märkis Smeljanski.

Koostatav kava on esimene omataoline Pärnus. Pärnus on küll varem tehtud eraldi jäätmekava, sademeveestrateegia, ühisveevärgi- ja kanalisatsioonikava, Audrus ka näiteks soojamajanduskava, aga terviklikku kliima- ja energiakava mitte.

Kava koostamiseks kuulutab linn välja hanke. Ettevõtmise kogumaksumus on ligi 49 000 eurot. Sellest ligi 44 000 on Keskkonnainvesteeringute Keskuse vahendatav Euroopa Majanduspiirkonna toetus, ülejäänu linna omaosalus.

Kava valmimistähtaeg on aprill.