1. Avaleht
  2. Eesti elu
  3. Perekodu Käopesa laiendab projekti toel intervallhoiuteenust ja koduhooldust
Perekodu Käopesa laiendab projekti toel intervallhoiuteenust ja koduhooldust

Perekodu Käopesa laiendab projekti toel intervallhoiuteenust ja koduhooldust

Tartu Perekodu Käopesa alustas projektiga, mis aitab kaasa 18-25-aastaste raske ja sügava puudega noorte ning nende lähedaste heaolu parandamisele.

Projekti „Hoolekandeteenuste arendamine peresisese hooldaja hoolduskoormuse vähendamiseks erivajadusega noore hooldamisel“ käigus osutatakse nii koduteenust (abi hooldus- ja hügieenitoimingute tegemisel, söömisel jmt) kui ka intervallteenust Käopesas kohapeal, mis võimaldab lähedastel oma raske või sügava puudega noore tuua ajutiselt turvalisse keskkonda, kus ta on hoitud ja hooldatud. Teenuse sihtgrupp on sügava või raske liitpuudega 18-25-aastane noor ja teda hooldav pereliige. Lisaks saavad psühholoogi, hingehoidja ja kogemusnõustaja abi ka peres kasvavad õed-vennad ning teised lähedased.

Teenuse laiem eesmärk on arendada senist sügava või raske liitpuudega noorte asendushooldust intervall- ja koduhoolduse suunal, et suurendada erivajadusega noore igapäevast toimetulekut ja säilitada tema tugivõrgustikku, mis pole seni olnud piisavalt toetatud. Projekti raames luuakse 86 intervallhoiu- ja 14 koduhoolduse kohta. Nõustamisteenus annab abivajajale tuge ja toetab kogu pere toimetulekut ennetavalt.

Tartu abilinnapea Mihkel Lees ütles, et Tartu linn pakub esimese omavalitsusena Eestis peredele laiemat võimalust saada täisealisele erivajadusega noorele toetavaid teenuseid oma kodukohas.

Projekti rahastavad Euroopa Liidu struktuurifond ESF, SA Tartu Perekodu Käopesa ja Tartu Linnavalitsus.

Head Uudised GoodNews