Home Politsei Piiri tugevdamiseks paigaldatakse kuni kümnele piirilõigule ajutine tõke
Piiri tugevdamiseks paigaldatakse kuni kümnele piirilõigule ajutine tõke

Piiri tugevdamiseks paigaldatakse kuni kümnele piirilõigule ajutine tõke

Lisaõppekogunemise “Okas” ajal rajatakse ühe ülesandena idapiirile kuni 40 kilomeetri ulatuses ajutist tõket kohtadesse, kus PPA hinnangul on ebaseadusliku piiriületuse risk suurem.

PPA peadirektor Elmar Vaher rõhutas, et ohupilt Eesti piiridel pole muutunud ja vahetut ohtu rändesurve suurenemiseks hetkel ei ole. „Poolas, Leedus ja Lätis toimuv nõuab piiritaristu tugevdamist ka Eestis, mistõttu tegi PPA valitsusele ettepaneku kiirendada piiri väljaehitamist. Valitsuse otsusega saame lisaõppekogunemise ajal osaliselt tugevdada piiri ajutise tõkkega, mis rajatakse kokku kuni kümnesse piirilõiku,“ rääkis ta.

Vahtra sõnul on lõiketraadi paigaldamine piiriturvalisuse tagamisel ajutine lahendus. „Lähme kiirendatud korras edasi riigipiiri väljaehitamisega, sest see on kõige olulisem jõupingutus massilise sisserände ennetamisel. Julgeolekuekspertide hinnangul jääb rändesurve hübriidsõja meetodina kasutusse aastateks. Selle heidutamiseks ja tõkestamiseks on vajalik mitte ainult füüsiline tõke, vaid kogu taristu koos seireseadmetega,“ ütles ta.

Siseministri Kristian Jaani sõnul on riigipiiri väljaehitamise projektist töös 63 kilomeetrit piiri, millest viivitusaed on nüüdseks ehitatud ligi 25 kilomeetrile. Tõkked paigaldatakse kohtadesse, kus lähima kahe aasta jooksul ei ole planeeritud aktiivset ehitustegevust. Ajutise tõkkena kasutatakse kaitseväe lõiketraati, mida on kokku ligi 120 kilomeetrit. See paigaldatakse kolmekordsena. Ehituse fookus on maismaapiiril.