Avaleht Poliitika Poliitikud mõistavad hukka vägivallaähvardused Valgevene õhuruumis lennanud tsiviillennuki vastu
Poliitikud mõistavad hukka vägivallaähvardused Valgevene õhuruumis lennanud tsiviillennuki vastu

Poliitikud mõistavad hukka vägivallaähvardused Valgevene õhuruumis lennanud tsiviillennuki vastu

Eesti, Läti, Leedu, Tšehhi, Saksamaa, Poola, Ameerika Ühendriikide, Iirimaa ja Ühendkuningriigi parlamentide väliskomisjonide esimehed kutsuvad ühisavalduses viivitamatult ja tingimusteta vabastama Roman Protassevitši ja kõik teised poliitvangid ning kehtestama sanktsioone Valgevene presidendi Lukašenka režiimile.

„Meie kui oma riikide parlamentide väliskomisjonide esimehed mõistame sõnaselgelt hukka vägivallaähvardused Valgevene õhuruumis liikuvate tsiviillennukite vastu. Hävituslennukite kasutamine Ryanairi tsiviillennu kinnipidamiseks kujutab endast piraatlust marsruudil kahe NATO ja EL-i liikmesriigi vahel. See vastutustundetu tegu seadis reisijad ja meeskonna suurde ohtu. See on meeldetuletuseks, et Minskis end välja kuulutanud valitsus on ebaseaduslik.

Kutsume Rahvusvahelist Tsiviillennunduse Organisatsiooni (ICAO) viivitamatult uurima seda riikidevahelise vaba transiidi ilmselget rikkumist ja lennukile ohu tekitamist.

Kuni ICAO raporti valmimiseni kutsume peatama Valgevene liikmelisuse organisatsioonis ja keelama kõik ülelennud Valgevenest, sealhulgas riiki sisenevad ja sealt väljuvad lennud. On selge, et Minski praegune valitus ei austa meie kodanike turvalisust ja seda ei saa usaldada kaitsma nende õigusi. Selline riigipoolne terror ja inimrööv ohustab kõiki, kes reisivad Euroopas ja kaugemal. Sel ei tohi lasta püsida.

Me kutsume NATO ja Euroopa Liidu liikmesriike kehtestama sanktsioone Lukašenka režiimile ja peatama selle võimalused kasutada Interpoli ja teisi rahvusvahelisi organisatsioone edasiste rünnakute läbiviimiseks Euroopa demokraatia vastu. Me kutsume üles korraldama vabu valimisi Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni järelevalve all. Me kutsume üles viivitamatult ja tingimusteta vabastama Roman Protassevitši ja kõik teised poliitvangid.

Türannial pole kohta Valgevenes ega Euroopas. See ähvardab lisaks oma kodanikele ka miljoneid teisi ümber maailma.“

Ka riigikogu Eesti-Valgevene parlamendirühm mõistab hukka Valgevene võimude järjekordse inimõiguste rikkumise aktsiooni, mille käigus sunniti 23. mail Minskis maanduma Ryanairi lennukit, mis oli vahepeatusteta teel Ateenast Vilniusse, ning sellele järgnenud opositsioonipoliitiku Roman Protassevitši lennujaamas kinnipidamise. Samuti taunib rühm Protassevitši abikaasa kinnipidamist Valgevenes.

Eesti-Valgevene parlamendirühm on selgelt seisukohal, et Lukašenka režiim on taas kord ignoreerinud rahvusvahelist õigust ja ajakirjandusvabadust ning kasutades äärmuslikke meetmeteid, jätkab opositsioonihäälte vaigistamist. Valgevene võimude käitumist ei saa tolereerida.

“Pöördume Eesti Vabariigi valitsuse poole palvega anda selge seisukoht ja signaal eelseisval Euroopa Ülemkogul võimalike sanktsioonide rakendamise osas Valgevene režiimi vastu. Samuti kutsume üles kõiki vabasid ja demokraatlikke riike selgelt välja ütlema oma seisukohad Valgevene võimude tegude taunimiseks ning kehtestama võimalikud sanktsioonid sellise tegevuse hukkamõistmiseks,” seisab avalduses, millele kirjutasid alla Igor Kravtšenko, Sven Sester, Dmitri Dmitrijev, Maria Jufereva-Skuratovski, Mihhail Korb, Siret Kotka, Kalvi Kõva, Aadu Must ja Paul Puustusmaa.