Home Tunnustus Põltsamaa teatas, kes saavad tänavu valla kõrgeima tunnustuse
Põltsamaa teatas, kes saavad tänavu valla kõrgeima tunnustuse

Põltsamaa teatas, kes saavad tänavu valla kõrgeima tunnustuse

Põltsamaa vallavolikogu otsustas anda valla aukodaniku nimetuse Riina Paluojale.

Riina Paluoja on Lustivere Külaseltsi asutajaliige ja kauaaegne eestvedaja. Ta on aidanud kaasa Lustivere külade piirkonna elu edendamisse, algatanud ja viinud ellu üle 30 projekti Lustivere piirkonna kultuuri- ja spordielu arendamiseks. Külaseltsi juhatuse esimehe kohalt taandununa on ta jätkanud kodukoha ajaloo uurimist ja talletamist. Riinat tunnustati 2018. aastal Jõgevamaa sädeinimese tiitliga.

Riina Valdmets saab teenetemärgi pikaajalise silmapaistva töö eest hariduse väärtustamisel Põltsamaa Ühisgümnaasiumis, Sirje Arro pikaajalise pedagoogilise töö ja panuse eest Lustivere piirkonna arengusse ning Taimi Geraštšenko Põltsamaa piirkonna muusikalise hariduse edendamise ja aktiivse panuse eest Põltsamaa kultuurikeskuse kangakudumise ringis.

Tunnustused antakse üle Eesti Vabariigi 104. aastapäeval.

Veel nädala lõpuni saab hääletada valla aasta teo poolt küljel Poltsamaa.ee.