Avaleht Eesti elu President Karis kuulutas välja kuus seadust
President Karis kuulutas välja kuus seadust

President Karis kuulutas välja kuus seadust

President Alar Karis andis heakskiidu seadustele, mis puudutavad kohtute tööd, turvateenistuse kvaliteeti ja turvateenistujate õigusi, maksesüsteeme, eripensione, maatoiminguid kohaliku omavalitsuse ja riigi vahel ning Euroopa vahistamismäärust.

Kohtute seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus muudab maakohtute juhtimisstruktuuri ja näeb ette kohtunike spetsialiseerumise. Samuti sätestatakse seadusega ringkonnakohtutes kolleegiumide loomine. Ühtlasi luuakse seadusega süsteem, mis toetab kohtujuristide professionaalsuse tõstmist ja kohtunikuametiks valmistumist.

Turvategevuse seaduse uus terviktekst tagab senisest paremini turvategevuse kvaliteedi ja usaldusväärsuse ning turvategevusega kokkupuutuvate isikute põhiõiguste kaitse. Luuakse katustermin „turvateenistuja“, mille alla kuuluvad valvetöötaja, turvatöötaja ja turvajuht, kellel peab olema vastav kutse. Samuti kehtestatakse seadusega laevakaitse regulatsioon.

Makse- ja arveldussüsteemide seaduse uus terviktekst näeb ette, kuidas toimub süsteemselt olulistes maksesüsteemides ja väärtpaberiarveldussüsteemides maksekorralduste täitmine ning seda ka juhul, kui mõni osapool muutub maksejõuetuks või läheb pankrotti. Lisaks sätestab seadus reeglid selleks, kui Eesti pangad toimetavad kolmandate riikide arveldussüsteemides.

Soodustingimustel vanaduspensionide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadusega sätestatakse eripensionide reform. Kavandatud üleminek võimaldab sooduspensioni määramiseks puuduoleva staaži juurde omandada või olukorraga kohaneda ja valmistuda vajaduse korral karjääripöördeks. Seaduse järgi saab juurde omandada vähemalt pool nõutavast soodusstaažist lühema staažinõude korral kuni 2030. aasta lõpuni, pikema staažinõude korral 2036. aasta lõpuni ning põlevkivi kaevandamise valdkonnas töötamist arvestatakse soodusstaaži hulka kuni 2049. aasta lõpuni.

Riigivaraseaduse ja teiste seaduse muutmise seadusega muudetakse lihtsamaks ja läbipaistvamaks kohaliku omavalitsuse ja riigi vahelised maatoimingud hüvitiste maksmisel ja maa võõrandamisel.

Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse muudatused puudutavad Euroopa vahistamismääruse regulatsiooni.