Avaleht Poliitika President kuulutas välja neli seadust
President kuulutas välja neli seadust

President kuulutas välja neli seadust

President Kersti Kaljulaid kuulutas täna välja mesinduse toetust, toidukäitlejate halduskoormust, e-kaubandust ja kanepiseemnete impordilitsentse puudutavad seadusemuudatused.

Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmisega täpsustatakse mesindussektori toetuse rakendamisel mesindusaasta kohta koostatava tegevusaruande sisu, kus peavad lisaks tegevustele olema kirjas ka mesindusprogrammi tulemused. Samuti täpsustatakse toetuse saamiseks vajalikke abikõlblike kulude alusdokumente ja lisatakse juurde kaks uut toetust.

EL-i ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muudatustega saab selgemaks kanepiseemnete impordilitsentsi taotlemine. See puudutab muuks kui külvamiseks, näiteks söödaks või õli pressimiseks ettenähtud litsentse.

Käibemaksuseaduse ja tolliseaduse muudatustega võetakse üle EL-i käibemaksudirektiivi uuendused, millega muutub liikmesriikidevahelise e-kaubanduse maksustamine ja kaob kuni 22 euro väärtusega väikesaadetiste impordile kehtestatud maksuvabastus. Muudatuste eesmärk on käibemaksukohustuste lihtsustamine piiriüleselt tegutsevate ettevõtjatele ja võrdse kohtlemise tagamine Eesti ettevõtjatele võrreldes ettevõtlusega tegelevate ühendusvälise riigi isikutega – muudatused vähendavad ettevõtjate halduskoormust ühendussisesel kauplemisel.

Toiduseaduse muutmisega soovitakse vähendada toidukäitlejate, eelkõige väikeettevõtete halduskoormust, kehtestatakse ettevõtte hoonete ja ruumide kohta paindlikumad nõuded ning võimaldatakse loomse toidu turustamist teatamiskohustuse alusel.