1. Avaleht
  2. Keskkond
  3. RAHULOLU-UURING I Tallinna inimeste teadlikkus keskkonnaprobleemidest on kasvanud
RAHULOLU-UURING I Tallinna inimeste teadlikkus keskkonnaprobleemidest on kasvanud

RAHULOLU-UURING I Tallinna inimeste teadlikkus keskkonnaprobleemidest on kasvanud

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart tutvustas 15. märtsil linnavalitsuse pressikonverentsil värskeima tallinlaste rahulolu-uuringu tulemusi, mis puudutasid linnaelanike suhtumist rohelisse pealinna.

Linnapea Kõlvart tõi positiivsena esile selle, et Tallinna inimeste teadlikkus keskkonna probleemidest on kasvanud: 83% vastajate hinnangul mõjutavad keskkonnaprobleemid lähemas tulevikus oluliselt tema igapäevaelu. Valdav osa tallinlastest ehk 88% näeb ka endal võimalusi panustada keskkonnaprobleemide vältimisse ja lahendamisse ning nõustub, et peab ka ise panustama, et keskkonnaprobleeme ära hoida ja lahendada (89%).

„Meie üks eesmärke Euroopa rohelise pealinna aastal on kasvatada tallinlaste ja kogu Eesti elanike teadlikkust kliimamuutustest. Inimeste arusaam, et nendest sõltub keskkond ja kliimamuutuste vastu võitlemine näitab, et meie inimesed mõistavad, kuidas roheline tulevik sõltub igast inimesest,“ ütles Kõlvart.

Vastajailt küsiti ka seda, millist kasu võiks Euroopa rohelise pealinna tiitel Tallinna jaoks kaasa tuua. Kõige sagedamini nimetati ootust puhtama, rohelisema ja ilusama ümbruskonna ning tervislikuma elukeskkonna (31% vastajatest) järele. Ligi kümnendik (11%) vastajatest nimetas ootusena keskkonnasõbralikuma transpordi arendamist. Nendele ootustele vastab hästi projekt „Rohejälg“, mille raames parandab Tallinn linnaruumi ja -haljastuse kvaliteeti rohkem kui 70 asukohas, istutades uusi puid, rajades lilleniite ning viies muuhulgas läbi ka kiireid, katsetuslike niinimetatud taktikalise urbanismi sekkumisi, millega mõtestatakse linnaruumi ümber ja pakutakse inimestele uusi tegevusi. „Muutuseid saavad tallinlased näha kindlasti juba sel aastal,“ lubas Kõlvart.

Pealinlastest, kes teavad Tallinna rohelise pealinna tiitlist, on 72% huvitatud rohelise pealinna tegevustes ka ise osalema või neisse panustama, sealjuures suurim on huvi talgutel osalemisest (37%). Selleks on rohelise pealinna meeskond koostöös Tallinna linnaosade ja keskkonna- ja kommunaalametiga kokku pannud elurikkuse talgute programmi.

Head Uudised GoodNews