1. Avaleht
  2. Eesti elu
  3. Rahvusvahelisel märgalade päeval ilmus margiplokk ja maksikaart Eesti rabadest
Rahvusvahelisel märgalade päeval ilmus margiplokk ja maksikaart Eesti rabadest

Rahvusvahelisel märgalade päeval ilmus margiplokk ja maksikaart Eesti rabadest

Foto: Edgar Karofeld
Foto: Edgar Karofeld

2016. aasta märgalade päeva puhul ilmus Eesti Märgalade Ühingu ja AS Omniva koostöös rabateemaline margiplokk ja ümbrik, kus on kujutatud talvist vaadet Tolkuse rabale, mis on üks seitsmeteistkümnest Eesti Ramsari alast. Margiploki kunstnik on Indrek Ilves, foto autor on Mati Kose. Lisaks ilmus ka temaatiline postkaart-maksikaart, millel on kujutatud Männikjärve raba Endla looduskaitsealal. Postkaardil kujutatud foto autor on Edgar Karofeld.

Margiploki „Looduslik raba“ tiraaž on 20 000 tk, trükitud trükikojas Cartor Security Printing, nominaaliga 3,05 €. Esimese päeva tempel on kasutusel täna, 2. veebruaril Tartu kesklinna postkontoris ja rahvusvahelisel konverentsil „Märgalade päev 2016 – märgalade kasutusest taastamiseni“ Tartu loodusmajas.

2. veebruaril 1971. aastal võeti Iraanis Ramsari väikelinnas vastu rahvusvahelise tähtsusega märgalade, eriti veelindude elupaikade kaitseks sõlmiti kokkulepe ehk nn. “Ramsari konventsioon”. Konventsiooni eesmärk on tagada riikidevaheline koostöö märgalade kaitsmisel ning säästlikul kasutamisel. Konventsiooniga on ühinenud 169 osapoolt, Eesti ühines 1993. aastal. Terves maailmas kuulub praegu rahvusvahelise tähtsusega märgalade nimistusse 2225 ala. Eestis on Ramsari alade esinduslikku nimekirja kantud 17 märgala, milledest 5 on seotud rannikumärgaladega ja ülejäänute koosseisus võib leida ka Eestile iseloomulikke rabasid.

Head Uudised GoodNews