1. Avaleht
  2. Tunnustus
  3. Regionaalhaigla verekeskuse referentlabor pälvis akrediteeringu
Regionaalhaigla verekeskuse referentlabor pälvis akrediteeringu

Regionaalhaigla verekeskuse referentlabor pälvis akrediteeringu

Regionaalhaigla verekeskuse doonorivere uuringute esmane akrediteerimine toimus 2015. aastal. Sel suvel viis Eesti Akrediteerimiskeskus läbi järjekordse järelvalve hindamise, mille käigus verekeskus soovis laiendada senist akrediteerimisulatust ning lasi hinnata ka patsientidele tehtavaid immunohematoloogilisi ja veregruppide genotüpiseerimise uuringuid. Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskuse assessorid hindasid Regionaalhaigla verekeskuse laboriuuringute osakonnas nii doonoritele kui patsientidele tehtavad uuringud vastavaks ISO 15189:2012 “Kvaliteedi ja kompetentsi erinõuded meditsiinilaboritele” nõuetele.

Verekeskuse laboriuuringute osakonna juhataja-ülemarst Eve Laansoo sõnul valmistasime akrediteerimiseks ette mitu aastat ja saime hindamise käigus kinnituse, et Regionaalhaigla verekeskuses on toimiv ja nõuetele vastav kvaliteedijuhtimissüsteem. “Hindamise käigus tunnustati meie pädevaid töötajaid ning nõuetele vastavaid tänapäevaseid laboriseadmeid ja meetodeid. Akrediteerimine andis meile kindlustunde, et teeme oma tööd õigesti ja sobival viisil. Akrediteeringu pälvisid meie osakonna kõik peamised analüüsimeetodid, edaspidi on meil kavas laiendada hinnatavate meetodite arvu veelgi,” lisas Laansoo.

Regionaalhaigla verekeskuse juhtaja Ave Lellep sõnul on tegemist väga olulise arenguga, sest immunohematoloogia referentlabor on Eestis ainus omataoline, kus teostatakse vereülekannet vajavatele patsientidele spetsiifilisi immunohematoloogilisi eriuuringuid ning lisas: “Referentlaboris tehakse vereülekandeks vajalikke uuringuid ning nõustakse ja konsulteeritakse transfusioloogia alaselt raviarste ööpäevaringselt.” Lellep lisas, et ainukesena Eestis määrame veregruppe ka molekulaardiagnostilisel meetodil, mis võimaldab genotüübi järgi kindlaks teha inimese veregruppide mustri ja selle järgi valida vereülekandeks potentsiaalselt kõige sobivama doonorivere.

  • Immunohematoloogia referentlabor koordineerib, suunab ja kontrollib sobivusuuringute korraldust ning juhendab metoodiliselt teisi selle valdkonna laboreid Eestis. Akrediteerimiseks ettevalmistumine oli meile tõsine ja pikaajaline meeskonnatöö, mis õnnestus ainult tänu kõigi ühisele jõupingutusele. Suur tänu verekeskuse professionaalsele meeskonnale.
Head Uudised GoodNews