1. Avaleht
  2. Tunnustus
  3. Läänemets tunnustas patriarh Bartolomeust siseministeeriumi kuldteenetemärgiga
Läänemets tunnustas patriarh Bartolomeust siseministeeriumi kuldteenetemärgiga

Läänemets tunnustas patriarh Bartolomeust siseministeeriumi kuldteenetemärgiga

Eile kohtus siseminister Lauri Läänemets Tema Pühaduse oikumeenilise patriarhi Bartolomeusega. Kohtumisel siseministeeriumis andis siseminister oikumeenilisele patriarhile Bartolomeusele üle siseministeeriumi kuldteenetemärgi, millega tunnustati oikumeenilise patriarhi ajaloolist panust Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku kanoonilise järjepidevuse tunnistamisprotsessis. Patriarh Bartolomeuse visiit tähistab saja aasta täitumist Oikumeenilise Patriarhaadi otsusest anda Eesti Apostlik-Õigeusu Kirikule autonoomse kiriku staatus ning 30 aasta möödumist kiriku tegevuse taastamisest Eestis.

Siseministri sõnul on Eesti Vabariigi ja Oikumeenilise Patriarhaadi suhted alati olnud suurepärased ja teineteist austavad. “Tema Pühadus oikumeeniline patriarh Bartolomeus on moraalseks ja usuliseks majakaks ka inimestele väljaspool õigeusu maailma. Patriarh Bartolomeus on rõhutanud vaimsete väärtuste ja keskkonnateadlikkuse ning loodushoiu vahelist seost. Ta on üheselt hukka mõistnud Venemaa agressioonisõja Ukrainas ning seda õigustava ja toetava Moskva patriarh Kirilli ideoloogia,” ütles Läänemets kuldteenetemärki üle andes.

Kohtumisel arutati mitmeid päevakajalisi teemasid, sealhulgas Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku ja tema koguduste tegevust ning viimaseid arenguid.

Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik (EAÕK; ingl. Orthodox Church of Estonia) on Eestis tegutsev õigeusu kirik, mis kuulub Konstantinoopoli Oikumeenilise Patriarhaadi jurisdiktsiooni. Kirik jaotub kolmeks piiskopkonnaks: Tallinna peapiiskopkond, Pärnu ja Saare piiskopkond ning Tartu piiskopkond. Kirik koosneb 59 kogudusest ning neid teenib 46 vaimulikku. Kiriku andmetel on koguduseliikmeid 33 000. Kiriku juht on alates aastast 1999 Tallinna ja kogu Eesti ülipühitsetud metropoliit Stefanus.

1923 võttis Konstantinoopoli Oikumeenilise Patriarhaat EAÕK-i oma jurisdiktsiooni autonoomse kirikuna. Nõukogude okupatsiooni aastatel jätkus EAÕK põhikirjaline tegevus paguluses. 1993 taastas EAÕK oma tegevuse Eestis Vabariigis õigusliku järjepidevuse alusel. 1996 taasjõustas Konstantinoopoli oikumeenilise patriarh Bartolomeus EAÕK autonoomia andnud kirikliku õigusakti, tomos’e. Eesti Apostlik-Õigeusu Kirikul on eestikeelse õigeusu traditsiooni alalhoidmisel ja edendamisel olnud tähelepanuväärne roll.

  • Oikumeeniline patriarh Bartolomeus viibib Eestis riigipea kutsel.
Head Uudised GoodNews