Avaleht Kultuur Muusika Riho Pätsi Koolimuusika Fond tunnustab muusikahariduse edendajaid
Riho Pätsi Koolimuusika Fond tunnustab muusikahariduse edendajaid

Riho Pätsi Koolimuusika Fond tunnustab muusikahariduse edendajaid

Riho Pätsi Koolimuusika Fondi 2023. aasta laureaadid on muusikaõpetaja Eda Heinaste (Põlva Kool), instrumendiõpetaja Karmen Kääramees (Vanalinna Hariduskolleegiumi muusikakool, Eesti Suzuki Ühing) ja vokaalpedagoog Vilja Sliževski (Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia). Laureaaditunnistuse juurde kuulub ehtekunstnik Jaan Pärna kujundatud hõbemärk ja stipendium 1000 eurot.

Eda Heinaste on 45-aastase staažiga muusikaõpetaja, kes on oma töös põhjalik, hooliv, arenev ja kaasamõtlev. Oma positiivse hoiaku ja optimistliku ellusuhtumisega innustab ta kõiki enda kõrval võttes aktiivselt osa koolis toimuvatest sündmustest. Ta annab häid ideid ja on abiks ürituste korraldamisel. Tema kolleegid iseloomistavad Eda Heinastet kui õiglast, nõudlikku ja järjekindlat õpetajat, kes märkab ja tunnustab õpilaste edusamme ning innustab ja motiveerib neid.

Põlvamaa muusikaõpetajate ja koolikooride ainesektsiooni vedajana on ta korraldanud mitmeid maakondlikke sündmusi, viimaste tegemiste hulgas on näiteks 2023. aastal EMLS poiste-solistide võistulaulmise Põlvamaa vooru korraldamine, samuti oli ta Põlvamaa I Noorte laulu- ja tantsupeo “Olõs mul üts…” (2022) tuumtoimkonna liige ja koolikooride liigijuht. 2023. aasta laulupeo ettelaulmisel kiitis komisjon tema kooride head esitust ja lauljate särasilmsust, tema juhendatud mudilas- ja poistekoorile omistati I kategooria.

Karmen Kääramees on Vanalinna Hariduskolleegiumi tunnustatud ja armastatud viiulipedagoog. Tema muusikaline haridustee viiuldaja ja pedagoogina algas 1987. aastal Tartu H. Elleri nimelises Muusikakoolis, jätkus Eesti Muusikaakadeemias, mille lõpetas 1996.aastal bakalaureuseõppes ning 2012 magistriõppes cum laude. Sellest ajast alates on Karmen Kääramees tegelenud viiuliõppe erinevate metoodikate uurimisega ja eriliselt pühendunud Suzuki-metoodika omandamisele ning rakendamisele. Karmen on ka Eesti Suzuki Ühingu asutajaliige, pikaaegne juhatuse liige, rahvusvaheliste suhete ekspert. Alates 1999.aastast töötab Karmen Kääramees Suzuki-pedagoogina, arendanud ja koolitanud ennast rahvusvaheliselt kõrgema taseme õpetajaks (2002 ESA certification Level 5) ning sealt edasi pedagoogide koolitajaks (2009 ESA Teacher Trainer). Karmeni juhendamisel on Eestis juba 11 õpetajat läbinud koolituse ja edukalt andnud eksami rahvusvahelisel komisjonile.

Vilja Sliževski on tunnustatud vokaalpedagoog, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia hääleseade õppejõud. Tema pedagoogiline töö tulevaste muusikaõpetajate vokaaltehnika arendamisel algas 1990-ndate aastate algul ning kestab tänaseni. Alates 2005 aastast on ta lauluosakonna hääleseade lektoraadi juhataja. Väga paljud tema juures hääleseadet õppinud üliõpilased on tänaseks edukad muusikaõpetajad, koorijuhid ja ka professionaalsed lauljad. Aastast 1997, kui avati EMTA täienduskoolituskeskus, on Vilja Sliževski läbi viinud lugematul arvul vokaaltehnika täienduskoolituskursusi muusikaõpetajatele ja kooride dirigentidele. Selle töö põhjal valmis ka tema käsiraamat „Hääleseade ABCˮ, mis ilmus EMTA väljaandena 2012. aastal. Lisaks on Vilja töötanud Tallinna VHK Muusikakooli Püha Miikaeli poistekoori hääleseadjana, tütarlastekoori Ellerhein vokaalpedagoogina ning teinud koostööd mitmete laulukollektiividega, sealhulgas vanamuusika ansambel Linnamuusikud, Tallinna Tehnikaülikooli naiskoor ja mitmed teised.

  • Riho Pätsi Koolimuusika Fondi asutasid 26. juunil 2002. aastal institutsioonide esindajad, kellega R. Päts (1899-1977) oli eluajal tihedalt seotud: Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Tallinna Ülikool, Koolibri Kirjastus, Eesti Raadio ja Eesti Muusikaõpetajate Liit. Fondi tegevuse sihiks on koolimuusika rajaja, helilooja, uurija, publitsisti ja dirigendi prof Riho Pätsi mälestuse jäädvustamine ning tema elutöö teadvustamine tänapäeval.
  • Aastatel 2002-2023 on fondi laureaaditiitli pälvinud 97 silmapaistvat muusikahariduse edendajat muusikaõpetaja, instrumendiõpetaja, helilooja, muusikapedagoogika uurija ja koolimuusika edendaja valdkonnas. Lisaks laureaatide tunnustamisele on Fond osutanud kaasabi mitmete muusikahariduslike projektide elluviimisele. 2006. aastal avati Tallinna Ülikoolis Riho Pätsi nimeline auditoorium, mille sisustamisele aitas fond kaasa uhiuue „Estonia” tiibklaveri ning Orff-instrumentaariumi näol. Fondi eestvõttel avati R. Pätsi bareljeef Tallinna Ülikooli Riho Pätsi nimelises auditooriumis, 2013. aastal mälestustahvel Tallinna 21. Kooli välisfassaadil. Selles koolis töötas ta muusikaõpetajana 1923-1937. 1930ndatel kuulus Päts Johannes Käisi kooliuuenduslaste töörühma ning oli muusikaõpetuse sisu uuendaja. 2009. ja 2019. aastal tähistati R. Pätsi sünniaastapäeva rahvusvahelise konverentsiga „Muusikakasvatuse minevik ja tänapäev”, millega kaasnesid tema elu ja tegevust kajastavad näitused Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumis, Tallinna Ülikoolis ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias. Fondi toel on välja antud 12 trükist, millesse kuuluvad tema helilooming ja muusikapedagoogilised kirjutised. Fondi toetajad on Haridus- ja Teadusministeerium, Tallinna Ülikool, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Koolibri Kirjastus, Eesti Autorite Ühing, Eesti Kultuurkapital.