Avaleht Poliitika Riigikogu käsitles huvigruppide kaasamist seadusloomes
Riigikogu käsitles huvigruppide kaasamist seadusloomes

Riigikogu käsitles huvigruppide kaasamist seadusloomes

Riigikogu võttis vastu Isamaa fraktsiooni algatatud Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele parandada üldist poliitilist kultuuri“ (97 OE), milles taotletakse huvigruppide seadusloomesse kaasamise tava paremat järgimist valitsuse algatatud seaduseelnõude puhul.

Otsuse vastuvõtmise poolt hääletas 37 ja vastu oli 19 saadikut.

Riigikogu ei toetanud ettepanekut loobuda käibemaksu tõstmisest

Riigikogu ei võtnud vastu Isamaa fraktsiooni algatatud Riigikogu otsust „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele loobuda plaanist tõsta käibemaksu kahe protsendipunkti võrra“ (96 OE), milles nähti ette loobuda käibemaksu tõstmisest kahe protsendipunkti võrra.

Läbirääkimistel võttis sõna Kersti Sarapuu (K).

Otsuse vastuvõtmise poolt hääletas 23 saadikut ja vastu oli üks saadik. Otsuse vastuvõtmiseks oli vajalik vähemalt 51 Riigikogu liikme toetus.

Riigikogu lükkas esimesel lugemisel tagasi kaks eelnõu

Riigikogu liikmete Ants Froschi, Leo Kunnase, Alar Lanemani algatatud julgeolekuasutuste seaduse muutmise seaduse eelnõuga (30 SE) sooviti muuta julgeolekuasutuste seadust (JAS), lisades julgeolekuasutuste loetellu Kaitseväe Luurekeskuse ning täpsustades julgeolekuasutuste ülesandeid.

Läbirääkimistel võttis sõna Leo Kunnas (EKRE).

Põhiseaduskomisjon tegi ettepaneku eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata. Ettepanekut toetas 44 ja vastu oli 16  Riigikogu liiget. Eelnõu langes menetlusest välja.

Isamaa fraktsiooni algatatud perehüvitiste seaduse muutmise seaduse eelnõu (49 SE) eesmärk on lapsetoetuste võrdsustamine selliselt, et ka pere esimese ja teise lapse kohta hakataks lapsetoetust maksma 100 eurot kuus.

Sotsiaalkomisjon tegi ettepaneku eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata. Ettepanekut toetas 43 ja vastu oli 11  Riigikogu liiget. Eelnõu langes menetlusest välja.