1. Avaleht
  2. Poliitika
  3. Riigikogu võttis menetlusse kaks eelnõud
Riigikogu võttis menetlusse kaks eelnõud

Riigikogu võttis menetlusse kaks eelnõud

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse kaks eelnõud. 

Vabariigi Presidendi 16. novembril esitatud Riigikogu otsuse “Ülle Madise õiguskantsleri ametisse nimetamine” eelnõu (488 OE). 

Riigikogu nimetas Ülle Madise õiguskantsleriks 20. jaanuaril 2015 ja ta astus ametisse vande andmisega Riigikogu ees 31. märtsil 2015. Seega lõpevad tema volitused 30. märtsil 2022. 

Vabariigi President teeb ettepaneku nimetada õiguskantsleriks Ülle Madise uueks ametiajaks. Kaaskirjas märgib president, et viimased seitse aastat õiguskantsleri ametit väärikalt kandnud Ülle Madise on tugeva akadeemilise tausta ja pikaaegse riigihalduse kogemusega jurist. Varasem töökogemus on tal õigusloome alal Justiitsministeeriumis ja Riigikogu põhiseaduskomisjonis, samuti on ta töötanud Riigikontrolli peakontrolörina ning Vabariigi Presidendi õigusnõunikuna. Ta on tegelenud põhiseaduslikkuse järelevalve ja põhiõiguste kaitse probleemidega ning on järjekindlalt juhtinud tähelepanu vajadusele hinnata õiguste piiramise proportsionaalsust. Ta on seisnud selle eest, et riigivõimu tarvitamine oleks ka kriisi ajal kooskõlas põhiseadusega. 

Ülle Madise on näidanud end Eesti avaliku õiguse mõtestaja ja reformijana. Ta on osalenud kõikide Eesti Vabariigi põhiseaduse kommenteeritud väljaannete koostamisel, viimaste väljaannete puhul peatoimetajana. Madise on olnud Rahvusvahelise Ombudsmani Instituudi (IOI) Euroopa regiooni juhatuse liige, olles praegu IOI maailma tasandi juhatuse liige. 

„Arvestades Ülle Madise professionaalset kogemust, teadmisi ja isikuomadusi, leian, et ta on sobiv kandidaat õiguskantsleri ametisse,“ kirjutas president. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon. 

Isamaa fraktsiooni 17. novembril algatatud riigipiiri seaduse muutmise seaduse eelnõu (489 SE). 

Eelnõu näeb ette luua õiguslik alus massilise ebaseaduslike piiriületuste või piiriületuste katsete tõkestamiseks ja piiri ületanud välismaalaste tagasisaatmiseks välisriiki, kust või mille kaudu nad Eestisse saabusid. 

Muudatustega sätestatakse, et kui toimub massiline ebaseaduslik piiriületus, on Politsei- ja Piirivalveametil julgeolekukaalutlustel kohustus keelduda rahvusvahelise kaitse taotluste vastuvõtmisest ja saata ebaseaduslikult piiri ületanud välismaalased tagasi välisriiki, kust või mille kaudu nad Eestisse saabusid. 

Samuti sätestatakse, et kui toimub massiline ebaseaduslik piiriületuse katse, on Politsei- ja Piirivalveametil julgeolekukaalutlustel kohustus see tõkestada ja keelduda rahvusvahelise kaitse taotluste vastuvõtmisest. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

Head Uudised GoodNews
tags: