Avaleht Eesti elu Riigipea kuulutas välja kolm seadust
Riigipea kuulutas välja kolm seadust

Riigipea kuulutas välja kolm seadust

President Alar Karis andis täna heakskiidu kolmele seadusele. Need  puudutavad kohtuekspertiisi valdkonda, terviseameti järelevalveülesandeid kemikaalivaldkonnas ning Euroopa Liidu toetuste ja välisabi kasutamist.

Kohtuekspertiisiseaduse uue tervikteksti eesmärk on tuua valdkonda senisest suurem paindlikkus ja lahendada valdkonna praktilised probleemid. Muudatustega liidetakse muuhulgas sõrmejälgede ja DNA-register üheks süüteomenetluse biomeetriaregistriks ning lisatakse tuleviku tarbeks õiguslik alus näokujutise ja häälenäidise kogumiseks.

Biotsiidiseaduse ja teiste seaduste muutmise seadusega muudetakse biotsiidilubade menetlemise riigilõivude ja tasude struktuuri ja suurust ning viiakse seadus kooskõlla Euroopa Liidu direktiiviga, mis käsitleb biotsiidide turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist. Samuti koondatakse riiklik järelevalve ühe toote liigi või sihtotstarbe järgi ühe ameti alla.

Välissuhtlemisseaduse muutmise seadus on vajalik Euroopa Liidu toetuse ja välisabi kiireks ning paindlikuks kasutamiseks. Muudatus aitab edaspidi paindlikult valida toetusprogrammide rakendamiseks koostööpartnereid, kes vaatavad taotlused läbi, hindavad neid, teevad rahastamise otsused ning nõuavad vajadusel raha tagasi.