1. Avaleht
  2. Eesti elu
  3. Riik aitab raskustes noori ligi 1,8 miljoni euroga
Riik aitab raskustes noori ligi 1,8 miljoni euroga

Riik aitab raskustes noori ligi 1,8 miljoni euroga

Aastatel 2019–2021 jätkab haridus- ja teadusministeerium läbi Eesti Noorsootöö Keskuse mittetöötavate ja -õppivate noorte (NEET-noorte) naasmise toetamist ühiskonnaellu ligi 1,8 miljoni euroga.

Enim tähelepanu pööratakse just linnapiirkondadele, kus elab 62 protsenti kooli- ja tööelust kõrvale jäänud noortest.

Noori abistavate teenuste pakkujate leidmiseks kuulutas Eesti Noorsootöö Keskus (ENTK) möödunud aastal välja riigihanke, mille tulemusena hakkavad NEET-noortele ja nendega tegelevatele spetsialistidele tuge pakkuma Tallinna spordi- ja noorsooamet ning MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus (Eesti ANK).

ENTK direktori Edgar Schlümmeri sõnul keskenduvad Tallinna spordi- ja noorsooamet ning Eesti ANK alanud perioodil olulisel määral just linnapiirkondades elavate noorte toetamisele, kuna linnades on raskemates oludes noorte arv proportsionaalselt suurem ja samas nendeni jõudmine kõige keerulisem.

“Noorteni jõudmiseks on varasemate kogemuste põhjal häid tulemusi saavutatud mobiilse noorsootöö ehk lähenemisega, mille eesmärgiks on noorega usaldusliku kontakti loomine seal, kus noor parasjagu viibib (sh linnaruumis) ning seeläbi noore edasine toetamine, motiveerimine ja positiivsele arengule suunamine tema individuaalsetest vajadustest lähtuvalt. Noorsootöö omab noortele positiivset mõju ja selle meetodite kasutamine raskustes noorte toetamisel on üliedukas,” lausus Schlümmer.

Eelmisel perioodil, 2015–2018, töötas ENTK partner Eesti ANK programmi Noorte Tugila kaudu üle 6000 noorega. “2018. aastaga lõppenud NEET-noorte 1. etapi toetusprogramm näitas selgelt, et toetavate tegevuste abil on võimalik reaalselt noori ühiskonnaellu tagasi tuua. Rohkem kui 6000 noorest, kes olid erinevatel põhjustel tööelust ja õpingutest kõrvale jäänud, on 75 protsenti tänaseks leidnud sobiva võimaluse panustada ühiskonda ja iseenda arengusse,” ütles Schlümmer.

Perioodil 2015–2018 lõi Noorte Tugila programmis kaasa 70 protsenti Eesti omavalitsustest. Spetsialistidelt tuge saanud noorte käekäigul hoiti silma peal ligi pool aastat, mille järel olid 75 protsenti noortest endiselt edukad ehk osalesid õpingutes või tööturul.

NEET-noortele lisatuge pakkuvaid noorsootöö teenuseid ja tugivõrgustiku arendamist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning ENTK elluviidava ESF-i kaasrahastatud programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.

Head Uudised GoodNews