Home Eesti elu Riik soovib suurendada kohalike omavalitsuste rolli
Riik soovib suurendada kohalike omavalitsuste rolli

Riik soovib suurendada kohalike omavalitsuste rolli

Valitsuskabinet vaatas eile üle ministeeriumite ettepanekud kohalike omavalitsuste rolli suurendamiseks kuni aastani 2035. Ettepanekute keskmeks on tegevussuunad, mis toetavad omavalitsuste õiguste ja kohustuste laiendamist ning riigi üleüldist liikumist detsentraliseeritud valitsemise suunas.

Riigihalduse ministri Jaak Aabi sõnul on Eesti omavalitsused pärast haldusreformi keskmiselt suuremad kui näiteks Soomes ja Norras ning nende võimekus on kasvanud. Seega võiksid omavalitsused täita rohkemaid ülesandeid kui seni.

„Tihtipeale tuleb leida lahendused kohapeal isikute vajadustest lähtuvalt ja selliseid otsuseid peaksid langetama omavalitsused ise. Ministeeriumite roll peaks suurenema rohkem valdkondade arengu suunamisel ja omavalitsuste nõustamisel ning mis peamine, riigi ja omavalitsuste tihedas partnerluses on võimalik parimal moel Eesti inimeste heaolu suurendada,“ ütles minister. „Näiteks on haldusreformijärgsete uute ülesannetena omavalitsustele antud ühistranspordi üle otsustamine ja maakonna arengu kavandamine, millega nad on hästi hakkama saanud. Varem olid need ülesanded maavalitsuste pädevuses,“ tõi Aab välja.

Ettepanekud esitati tulenevalt Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammist 2021–2023, mis seab muu hulgas ülesandeks riigipoolse omavalitsuste ülesannete ja rahastamise ülevaatamise, suurendades omavalitsuste rolli detsentraliseerimise ja piirkondliku koostöö edendamise kaudu. Mitmete riikide kogemused ja empiirilised uuringud näitavad, et detsentraliseerimine edendab avalikus sektoris muuhulgas poliitilist stabiilsust, demokratiseerumist, avalike teenuste kvaliteeti ja efektiivsust.

Kohalike omavalitsuse ülesannete ja otsustusõiguse suurendamise ning detsentraliseerimisega seotud ettepanekud antakse üle omavalitsustega eelarve läbirääkimisteks moodustatud valitsuskomisjoni ning Eesti Linnade ja Valdade Liidule.