Home Eesti elu Siseministeeriumi infotehnoloogiakeskuse häkaton saab teoks
Siseministeeriumi infotehnoloogiakeskuse häkaton saab teoks

Siseministeeriumi infotehnoloogiakeskuse häkaton saab teoks

Juba homme saab teoks siseministeeriumi infotehnoloogia ja arenduskeskuse (SMIT) ajaloos midagi erakordset: algab keskuse esimene kahepäevane häkaton.

„Eesti tuntus digiriigina on teada paljudele ja eeskujuks mitmele riigile. Selleks aga, et olla meie digiriigis jätkuvalt eeskuju oma e-teenuste ja tegevusega, on vaja lükata sisse uus käik, leida uusi koostöövorme ja andekaid eestvedajaid,“ tõdeb keskuse peadirektor Ragner Paevere.

Ta möönab, et juba täna on keskus riigis üheks oluliseks eeskujuks ja innovatsiooni eestvedajaks. „Meil on piisavalt teadmisi ja oskusi millegi uue loomiseks ja miks mitte seda siis ka maksimaalselt ära kasutada. Häkatonil luuakse lahendusi, mis aitavad tulevikus riigil toimida efektiivsemalt ja arendatakse edasi ideid, et saaksime olla uhked oma digiriigi üle ka tulevikus,“ sõnab Paevere.

Esimene häkaton oli plaanis tegelikult juba aasta varem, ent mullu tuli üritus bioloogilise ohu tõttu edasi lükata. Häkatoni üks eestvedajatest, keskuse identiteediteenuste osakonna juhataja Grete Urbel möönab, et häkatonile esitatud ideed on väga elulised ja selge eesmärgiga ennetada või hoida kokku tööaega. „Nende ideede teostumisel võidame juurde palju väärtuslikku aega, mida kasutada teiste oluliste ülesannete täitmiseks,“ nendib Urbel ja lisab, et entusiasm on kõrge nii korraldajatel kui ka osalejatel.

Enamik häkatonile esitatud ideedest kannavad endas ka keskuse strateegilisi tegevusfookusi automatiseerida ning rist- ja taaskasutada, need aitavad lahendada kitsaskohti nii äriprotsessides kui ka tehnilistes küsimustes. Piiriteenuste osakonna juhataja Romet Saaliste rõõmustab, et huvi esimese häkatoni vastu on tõepoolest suur: „See vaid näitab, et keskuse inimesed on valmis uutesse ideedesse panustama ja leidma probleemidele nutikaid lahendusi!“

Ürituse eesmärk on piiratud aja jooksul ellu kutsuda sellised ideed ja lahendused, mille tegemiseks ei kipu igapäevatöö kõrvalt aega jääma. Kahepäevane protsess hõlmab endas kõike alates probleemi püstitamisest kuni töötava lahenduseni jõudmiseni. Häkaton paneb osalejad ümber mõtestama oma arusaamu ja arvamusi nii elupäästvast IT-st, koostööst kui ka jõust, mis on ühise koosloomise aluseks. Oluline on tulla mugavustsoonist välja ja pisut raputada nii endid, kliente kui kogu ülejäänud keskkonda.

SMIT on Eesti riigi suurim IT-asutus, kes loob ja haldab elupäästvaid ning siseturvalisuse tagamiseks vajalikke infosüsteeme. Keskus arendab infosüsteeme peamiselt politseiametile, häirekeskusele, päästeametile, sisekaitseakadeemiale ja siseministeeriumile. Keskuses töötab ligi 370 inimest.