1. Avaleht
 2. Tunnustus
 3. Siseminister tunnustab siseturvalisuse vabatahtlikke ja nende toetajaid
Siseminister tunnustab siseturvalisuse vabatahtlikke ja nende toetajaid

Siseminister tunnustab siseturvalisuse vabatahtlikke ja nende toetajaid

Neljateistkümnendat aastat järjest tunnustab siseminister siseturvalisuse vabatahtlike rühmi eelmisel aastal tehtu eest ning tänab inimesi, ettevõtteid, asutusi ja ühinguid, kes Eesti turvalisusse panustavad. Sel aastal tunnustatakse vabatahtlike rühmi ja nende toetajaid kokku seitsmes kategoorias. Tunnustused antakse üle sel suvel toimuvate tänukülastuste ajal.

Siseminister Lauri Läänemetsa sõnul näitavad erinevad kriisid maailmas, olgu loodus- või inimtekkelised, et vabatahtlikel võib olla oluline roll nii elanike heaolu kaitsmisel, kui ka riigi kui terviku vastupanuvõimel. „Olgu tegu sõja või mistahes loodusõnnetusega – ühiskonna vastupanuvõimesse saavad märkimisväärselt panustada hea väljaõppega vabatahtlikud. Eestiski on elanikkonnakaitse arendamisel ning elanike kriisivalmiduses vabatahtlikel tohutult oluline roll nii teadlikkuse tõstmise mõttes, aga ka reaalses kriisisituatsioonis. Kui peaks juhtuma suurem õnnetus, siis kutselised esmareageerijad korraga kõikjale ei jõua ja aitavad ainult neid, kes kõige suuremas hädas. Samal ajal saavad vabatahtlikud anda tohutu panuse selleks, et ka ülejäänud inimesed oleks hoitud ning teaks, kuidas kriisisituatsioonis käituda. Vabatahtlikud väärivad tunnustust, sest nad on nii meie igapäevase turvatunde kui ka kriisivalmiduse üheks alustalaks,“ rõhutas Läänemets.

Olgu tegu sõja või mistahes loodusõnnetusega – ühiskonna vastupanuvõimesse saavad märkimisväärselt panustada hea väljaõppega vabatahtlikud.

„Elanikkonnakaitse ja elanike kriisivalmiduse alus on võimalikult laiapindne ja süsteemne inimeste kaasamine ja koolitamine. Mistahes kriisiolukorras aitab inimressursi kiire ja tõhus organiseerimine päästa elusid ning piirata kahju inimeste tervisele ja varale. Pean oluliseks laiemahaardelist vabatahtlike kaasamist elanikkonnakaitse tegevustesse eesmärgiga koolitada võimalikult palju inimesi ning soetada ka kriisiolukorraks tarvilikke abivahendeid,“ ütles siseminister Lauri Läänemets.

Mistahes kriisiolukorras aitab inimressursi kiire ja tõhus organiseerimine päästa elusid ning piirata kahju inimeste tervisele ja varale.

Siseministeeriumi pääste- ja kriisivalmiduse asekantsler Tuuli Räim avaldas tänu kõigile vabatahtlikele, kellega ühiselt turvatunnet Eestis loome. „Meie vabatahtlikud tõttavad appi sündmuskohale ja annavad olulise panuse kogukondade ennetustöösse. Vabatahtlike panus ühiskonda on hindamatu ning nende tunnustamine ja motiveerimine riigile tähtis,“ kinnitas Räim. Koostöö kohalike omavalitsuste, haridusasutuste, ettevõtjate ja tööandjatega, kes panustavad vabatahtlike toetamisse ja julgustavad oma töötajaid vabatahtlikus tegevuses osalema on ülimalt oluline, sest ilma nende toeta ei saaks tegutseda ka vabatahtlikud.

Vabatahtlike panus ühiskonda on hindamatu ning nende tunnustamine ja motiveerimine riigile tähtis.

 • Aasta vabatahtliku päästekomando aunimetuse sai Saue Vabatahtlik Tuletõrjeühing MTÜ silmapaistva panuse eest turvalisusesse.
  Aasta abipolitseinike rühmaks valiti Politsei- ja Piirivalveameti Ida prefektuuri Jõhvi politseijaoskonna rühm silmapaistva panuse eest turvalisusse.
 • Aasta parimaks naabrivalvepiirkonnaks tunnistati Obinitsa Naabrivalve sektor silmapaistva panuse eest turvalisusse, sealjuures kogukonna valmisoleku tõstmise eest kriisideks valmistumisel.
 • Aasta vabatahtliku merepäästeühingu aunimetuse sai Hiiumaa Vabatahtlik Merepääste Selts MTÜ silmapaistva panuse eest turvalisusse.
 • Aasta vabatahtlike tugisamba aunimetuse sai Gert Teder silmapaistva panuse eest vabatahtlike päästjate kaasamisel ja toetamisel.
 • Aasta uuendaja aunimetusega Hendrik Veenpere silmapaistva panuse eest vabatahtlike päästjate kaasamiseks innovaatiliste lahenduste arendamisel.
 • Aasta vabatahtlike päästjate toetaja aunimetuse sai Jõelähtme vald Kostivere Tuletõrje Selts MTÜ toetamise eest.
 • Aasta vabatahtlike päästjate toetaja aunimetuse sai Elva vald Rõngu Vabatahtlik Päästeselts MTÜ toetamise eest.
 • Aasta vabatahtlike päästjate toetajaks sai ka Andres Puusepp vabatahtlike päästjate toetamise ja siseturvalisuse vabatahtliku tegevuse populariseerimise eest.
 • Aasta vabatahtlike päästjate ja merepäästjate toetamise eest sai toetaja aunimetuse sai ERGO Insurance SE.
 • Aasta vabatahtlike päästjate ja merepäästjate toetaja aunimetuse sai Kuku Raadio saade „Kuku pärastlõuna“ vabatahtlike päästjate ja merepäästjate toetamise ning siseturvalisuse vabatahtliku tegevuse populariseerimise eest.
 • Pärispea Vabatahtlike Päästeselts MTÜ toetamise eest sai Aasta vabatahtlike merepäästjate toetaja aunimetuse sai Jaan Manitski.

Kandidaate siseturvalisuse vabatahtlike rühmade tunnustamiseks said kuni 28.aprillini esitada kõik Eesti inimesed ja organisatsioonid seitsmes kategoorias: aasta vabatahtlik päästekomando või reservpäästerühm, aasta vabatahtlik merepäästeühing, aasta abipolitseinike rühm, aasta naabrivalve piirkond, aasta siseturvalisuse vabatahtlike toetaja, vabatahtlike tugisamba ja aasta uuendaja kategoorias.

Möödunud aastal osutus parimaks vabatahtlikuks päästekomandoks Kehtna vabatahtlik päästekomando. Parimaks vabatahtlikuks merepäästeühinguks nimetati mullu MTÜ Pärispea Vabatahtlike Päästeselts. Aasta abipolitseinike rühma aunimetuse sai 2023. aastal Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuuri Ida-Harju politseijaoskonna rühm. Aasta Naabrivalve piirkonnaks sai Teenuse küla naabrivalve piirkond. Aasta abipolitseinike toetaja aunimetuse sai Põlva Vallavalitsus Põlvamaa abipolitseinike märkamise ja toetamise eest ning Eesti Töötukassa oma töötajatele vabatahtlikuna panustamise võimaldamise eest ning politsei toetamise eest abipolitseinike tegevuste korraldamisel.

Aasta vabatahtlike tugisamba aunimetuse sai Põhja prefektuuri vabatahtlike teenuse koordinaator Katrin Link silmapaistva panuse eest abipolitseinike kaasamisel ja toetamisel ning Irina Lukjanovitš silmapaistva panuse eest Häirekeskuse vabatahtlike kaasamisel ja toetamisel.

Eestis on üle 600 vabatahtliku merepäästja, ligi 1100 abipolitseinikku ja veidi üle 2300 vabatahtliku päästja. Häirekeskuse tegevustesse on kaasatud ca 240 vabatahtlikku. Naabrivalvega on liitunud 10 640 majapidamist 580 erinevas paigas üle Eesti.

Head Uudised GoodNews