1. Avaleht
  2. Tag "Eesti Erametsaliit"

Eesti Erametsaliit soovib hüvitismäärade kaasajastamist

Metsaomanikud viitavad hüvitismäärade ja -meetmete kaasajastamise vajadusele. Järgmise aasta riigieelarvesse on plaanitud täiendavad 1,1 miljonit eurot looduskaitseliste piirangute hüvitamiseks eramaadel: järgmisest aastast laieneb hüvitis ka väljaspool Natura 2000 võrgustikku piiranguvööndites asuvate metsade omanikele. Erametsaliidu juhatuse esimees Ando Eelmaa kiidab keskkonnaministrit ja kogu valitsust, kes metsaomanike ebavõrdse kohtlemise lõpetamist riigieelarve kõneluste käigus toetasid, järgmise sammuna tuleks […]