1. Avaleht
  2. Keskkond
  3. Eesti Erametsaliit soovib hüvitismäärade kaasajastamist
Eesti Erametsaliit soovib hüvitismäärade kaasajastamist

Eesti Erametsaliit soovib hüvitismäärade kaasajastamist

Metsaomanikud viitavad hüvitismäärade ja -meetmete kaasajastamise vajadusele.

Järgmise aasta riigieelarvesse on plaanitud täiendavad 1,1 miljonit eurot looduskaitseliste piirangute hüvitamiseks eramaadel: järgmisest aastast laieneb hüvitis ka väljaspool Natura 2000 võrgustikku piiranguvööndites asuvate metsade omanikele.

Erametsaliidu juhatuse esimees Ando Eelmaa kiidab keskkonnaministrit ja kogu valitsust, kes metsaomanike ebavõrdse kohtlemise lõpetamist riigieelarve kõneluste käigus toetasid, järgmise sammuna tuleks aga üle vaadata looduskaitseliste piirangute eest makstava Natura hüvitise määrad, mis on muutumatuna püsinud 2007. aastast.

“Ligi 15 aasta jooksul on keskmine palk kasvanud umbes kaks korda, metsamaa hind pea kolm korda. On viimane aeg ka eramaade kasutamise piiramise eest makstavate hüvitiste suuruse korrigeerimiseks,” ütles Eelmaa, samas nentides ka hüvitismeetmete kaasajastamise vajadust. “Oleme juba teinud ettepaneku maadevahetuse võimaluse taastamiseks ühe looduskaitseliste piirangute hüvitamise meetmena. Suures plaanis tuleks aga üle vaadata kogu looduskaitsesüsteem ja eramaade kasutamise piiramine. Keeldude ja käskude asemel peaks keskenduma hoopis vabatahtliku ja maaomanikke kaasava loodushoiu arendamisele.”

Head Uudised GoodNews