Home Eesti elu Talisupluskoht kesklinna – Tallinna kaasavas eelarves läheb hääletusele 132 ideed
Talisupluskoht kesklinna – Tallinna kaasavas eelarves läheb hääletusele 132 ideed

Talisupluskoht kesklinna – Tallinna kaasavas eelarves läheb hääletusele 132 ideed

Tallinna kaheksas linnaosas läheb järgmise nädala esmaspäeval hääletusele kokku 132 kaasava eelarve ideed, mille aktiivsed linlased on esitanud.

Kõige rohkem algatusi pannakse hääletusele Kesklinnas, kus linnaosa elanikud saavad valida 26 idee vahel. Haaberstis läheb hääletusele 20 ideed, Kristiines 14, Lasnamäel 15, Mustamäel 14, Nõmmel 14, Pirital 18 ning Põhja-Tallinnas 11 ideed.

„Kaasava eelarve ideid esitades ja endale meelepäraste poolt hääletades saavad Tallinna elanikud tõhusalt teada anda, missugust elukeskkonda nad soovivad ja mida selle saavutamiseks ette võtta tuleks,“ ütles Lasnamäe linnaosa vanem Vladimir Svet. „Nii jõuavad meieni head ideed, milliseid arendusi linnaruumis vaja oleks. Samuti saame paremini märgata kitsaskohti ja leida lahendusi nende parandamiseks.“

Igas linnaosas kõige rohkem hääli saanud projekt saab rahastuse linna 2022. aasta eelarvest ja läheb järgmise aasta jooksul teostamisele. Kaasava eelarvega viiakse igas linnaosas ellu vähemalt üks projekt aastas, mille linnaosa elanikud on ise välja pakkunud ja ise valinud.

Kaasava eelarve projektide tarbeks on 2022. aastal esialgselt planeeritud 1 miljon eurot. Täpse kaasava eelarve kogusumma kinnitab Tallinna linnavolikogu 2022. aasta eelarve vastuvõtmisel. Kogusummast kolm neljandikku jaotatakse linnaosade vahel võrdselt, ühe neljandiku jaotamisel võetakse aga arvesse linnaosa elanike arvu jooksva aasta 1. juulil.

Hääletusele esitatavad ideed on valitud kaasava eelarve ideekorjega esitatud 389 ideest, mille linlased linnaelu edendamiseks esitasid. Kolmandik hääletusele minevaid ideid puudutab linnakeskkonda, lastele ja noortele on suunatud viiendik ja samuti viiendik algatusi on mõeldud parandama sporditaristut. Ideede teostatavust hindas ekspertkomisjon, et sõeluda esitatud ideede hulgast välja need, mis on juba teise rahastusallika toel kavas, mida pole võimalik teostada 2022. aasta jooksul või kaasava eelarve rahalistes piirides. Samuti jäid hääletuselt kõrvale ideed, mis ei vasta Tallinna üldistele arengueesmärkidele ega pole investeeringuobjektid.

Kõigi esitatud ideedega saab tutvuda Tallinna veebilehel.

Kaasava eelarvega alustas Tallinn möödunud aastal. 2021. aasta kaasava eelarve ideekorjele esitati kokku 420 ideed, millest hääletusele läks 99 ja teostamisele on läinud üheksa.