Avaleht Eesti elu Tallinn loob ideekorje abil viidasüsteemi
Tallinn loob ideekorje abil viidasüsteemi

Tallinn loob ideekorje abil viidasüsteemi

Tallinna Strateegiakeskus ja Eesti Kunstiakadeemia allkirjastasid koostöökokkuleppe, mille raames töötatakse välja Tallinna ühtse viidasüsteemi kontseptsioon.

Uus viidasüsteem luuakse jalakäijate, ratturite ning erivajadustega kasutajate vajadusi silmas pidades. Viitade eesmärgiks on hõlbustada Tallinna elanike ja külaliste liikumist linnaruumis. Lisaks aitavad need pakkuda positiivset ja terviklikku linnaruumi-kogemust. Uued viidad aitavad avastada nii traditsioonilisi kui ka vähemtuntud vaatamisväärsusi ja teekondi.

Tallinna abilinnapea Aivar Riisalu sõnul vajavad viitasid linna külalised, kuid kindlasti ka tallinlased oma kodulinna avastamiseks. „Tallinna viidasüsteem vajab uuesti läbimõtestamist. Olemasolevad viidad ei moodusta ühtset tervikut, mistõttu ei kujune nende põhjal selgeid liikumistrajektoore ja visuaalselt on need kohati aegunud,“ ütles Riisalu. „Rahvusvaheline praktika on tõestanud, et läbimõeldud viidasüsteem on muutnud linnad avatumaks. Näiteks on oluliselt kasvanud jalgsi ja jalgrattaga liikumine, paranenud ligipääsetavus erivajadustega inimestele ja linna erinevate piirkondade sidusus. Ühtlasi on kasvanud kultuuriasutuste külastatavus ja ettevõtete käive.“

Viidasüsteemi sisulise kontseptsiooni väljatöötamine põhineb kasutajate uurimisel, erinevaid osapooli kaasaval koosloomel ja professionaalselt läbiviidaval disainiprotsessil. Linnaelanikud ja Tallinna sõbrad saavad juba täna ideekorjekaardile märkida oma lemmikkohad või head kohtumispaigad linnas. Linnaruumi kasutajate uurimisel lähtutakse kvalitatiivsetest meetoditest, näiteks räägitakse inimestega nende liikumisharjumustest, teekondadest ja ruumikogemusest ning viiakse läbi linnaretki.

EKA-st on projekti kaasatud spetsialistid ja üliõpilased mitmest erinevast valdkonnast: disainiantropoloogid, muinsuskaitsjad, urbanistid, graafilised ja tootedisainerid. „Kooli eesmärgiks on disainiõppe arendamine läbi avaliku sektoriga tehtava koostöö. Üliõpilastele pakutakse võimalust omandada reaalelulist kogemust ja saada protsessi käigus unikaalseid praktilisi kogemusi. Oluline on toetada erinevate kompetentside sünergiat: disaini kaasamist uurimistöö läbiviimisel ja uurimistöö kaasamist disainiprotsessis,“ ütles EKA disainiteaduskonna dekaan Kristjan Mändmaa.

Tallinna linnakantsler Kairi Vaher tõdeb, et linna eesmärgiks on rakendada multidistsiplinaarset lähenemist linnaruumi ja liikumiskorralduse arendamisel. „Soovime nüüd ja tulevikuski rakendada üha rohkem kaasaegseid koosloomeprotsesse linnaruumi arendamisel. Nii kutsume ka viidaprojekti panustama erinevaid Tallinna linnaruumi arendamisega tegelevaid organisatsioone, ühendusi ja linnaelanikke,“ sõnas Vaher.

Tallinna viidasüsteemi sisulise kontseptsiooni loomine on ettevalmistav etapp enne viitade teostamisele ja paigaldamisele suunatud hangete väljakuulutamist.