Avaleht Haridus Tallinn teeb vahvaid muudatusi ranitsatoetusse ja esimese haiguspäeva toetusse
Tallinn teeb vahvaid muudatusi ranitsatoetusse ja esimese haiguspäeva toetusse

Tallinn teeb vahvaid muudatusi ranitsatoetusse ja esimese haiguspäeva toetusse

Tallinna linnavalitsus saatis linnavolikokku määruse eelnõu, millega muudetakse järgmisest aastast senine ranitsatoetus õppeaasta alguse toetuseks ja laiendatakse selle toetuse saajate sihtrühma. Ühtlasi pikendatakse eelnõu kohaselt esimese haiguspäeva toetuse maksmise perioodi 31. maini 2022. 

Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonda kureeriva abilinnapea Betina Beškina sõnul on Tallinnas ühtekokku kümme universaaltoetust, millega toetatakse linlast tema iga elukaare etapil. „Ühte neist, ranitsatoetust, on Tallinn maksnud juba 2002. aastast. Kui seni makstakse 320 euro suurust toetust 1. klassi astuvale perele, siis järgmise aasta sügisest hakkab linn maksma õppeaasta alguse toetust summas 50 eurot ka õpilastele alates 2. klassist, kui laps jätkab põhi- või keskhariduse või kutseõppe tasemeõpet,“ selgitas Beškina. „Ühtlasi kaotatakse toetuse saamise tingimustest  piirang, mille järgi sai varem taotleda toetust ainult lapse puhul, kes oli kantud Tallinna linnas tegutseva kooli õpilaste nimekirja. Tulevast aastast hakkavad toetust saama ka need lapsed, kes ei õpi Tallinna linnas tegutsevas koolis.“ 

Ranitsatoetus nimetatakse uuest aastast õppeaasta alguse toetuseks. Toetuse saamise tingimustes jäävad elukohale seatud nõuded samaks – toetust makstakse lapsele, kelle vähemalt ühe vanema elukohana on rahvastikuregistris Tallinna linn olnud katkematult vähemalt alates toetuse maksmise kalendriaasta 1. jaanuarist. Kehtima jääb nõue, et taotluse võib esitada vanem, kelle elukoht rahvastikuregistris on sama toetuse saamise õigust omava lapsega. Ühtlasi muutub ka toetuse taotlemise regulatsioon: taotlus tuleb esitada ainult õppeaasta alguse toetuse esmakordsel taotlemisel. Järgmistel aastatel makstakse toetust automaatselt. 

Esimese haiguspäeva hüvitamiseks on makstud tänavu 25. märtsist kuni 30. novembrini toetust 302 640 eurot. Esimese haiguspäeva hüvitamise toetuse määraks on 30 eurot. „Kui praegu maksame toetust tänavu ajavahemikul 1. september kuni 31. detsember haiguslehele jäänud tallinlastele, siis pikendame selle toetuse maksmise perioodi tuleva aasta 31. maini, et piirata koroonaviiruse levikut ja soodustada inimeste kohest koju jäämist haigustunnuste ilmnemisel,“ nentis Beškina. 

Toetust saab taotleda tallinlane, kellele on haigusleht välja kirjutatud haigestumise, tema suhtes kehtestatud karantiini või raseduse ajal haigestumise tõttu.