Home Keskkond Tallinna energiapäeva puhul toimub täna veebiseminar
Tallinna energiapäeva puhul toimub täna veebiseminar

Tallinna energiapäeva puhul toimub täna veebiseminar

22. oktoobril algusega kell 13 toimub Tallinna energiapäeva puhul veebiseminar, millel arutatakse vesiniku kasutamise võimalusi keskkonnasõbraliku ja tõhusa energiaallikana. Huvilised on oodatud kliimapoliitiliselt ambitsioonikal teemal kaasa mõtlema ja arutlema.

„Euroopa roheline lepe ja EL-i kliimapakett „Eesmärk 55“ on andnud paljudele inimestele ja ettevõtetele tõuke oma ökoloogilise jalajälje vähendamiseks, et pidurdada kliimamuutusi,“ rääkis Tallinna Strateegiakeskuse rohepöörde kompetentsikeskuse koordinaator Pille Arjakas. „Ühised rohe-eesmärgid seavad ka riikide suundumust üha säästlikumate energiakandjate ja innovatiivsete tehnoloogiate eelistamise poole. Üheks oluliseks energiaallikaks on vesinik, kuid selle kasutuselevõtuga kaasneb endiselt nii teadmatust kui ka hirme. Selleks, et tutvustada vesiniku olemust ja kasutamise kogemust maailmas, korraldab Tallinn selleteemalise veebiseminari.“

Vesiniku kasutussevõtmine on Tallinna kliimakava kohaselt üks linna peamisi prioriteete. 2050. aastaks peaks Tallinn olema vesinikuenergeetiline linn. Nii Tallinna kliimakava 2030 kui ka Euroopa rohelise pealinna 2023 tegevused on suunatud linnas puhta energia kasutamise propageerimisele ja avaliku sektori eeskuju näitamisele. Seetõttu on Tallinna energiapäeva fookuses sel aastal ühe olulisema uue suunana Tallinna energiakasutuse muutmise vajadus.

„Vesinik on üks lihtsamaid ja sagedasemaid maakoores leiduvaid keemilisi elemente, mille kasutuspotentsiaal võiks olla seatud planeedi keskkonna päästmise teenistusse. Vesinik on puhas ja turvaline kütusena kasutatav energiakandja, mis ei tekita kasutuskohas heiteid ja mida saab valmistada taastuvelektri salvestamisel. Selliselt on võimalik saavutada täiesti heitevaba energia, mis on arvestatavaks lahenduseks energeetika ümberkujundamisel ja globaalsel rohepöördel,“ selgitas Arjakas.

Seminar toimub Euroopa säästva arengu nädala raames. Seminaril astuvad üles mitmed tunnustatud eksperdid ja teadurid, aga ka ettevõtete juhid, kes tutvustavad vesinikukasutuse seniseid kogemusi ja edasisi väljavaateid. Veebiseminari ajakava ja liitumislink on leitavad Tallinna kodulehel.