Home Eesti elu Täna tähistatakse rahvusvahelist avaliku teabe päeva
Täna tähistatakse rahvusvahelist avaliku teabe päeva

Täna tähistatakse rahvusvahelist avaliku teabe päeva

28. septembril tähistatakse igal aastal rahvusvahelist avaliku teabe päeva. Sel päeval juhivad avaliku teabe asutused üle maailma tähelepanu riigi läbipaistvusega seotud teemadele.

Võrdne juurdepääs avaliku sektori asutuste teabele aitab muuta avalikke teenuseid ja eelarveraha kasutamist läbipaistvamaks. See aitab vähendada korruptsiooni ning loob eeldused kaasava ja teadmistepõhise ühiskonna arenemiseks.

Avaliku teabe päeva eesmärk on tõsta teadlikkust teavet puudutavate seaduste ning nende rakendamise osas, et igale inimesele oleks tagatud juurdepääs talle vajalikule teabele.

Õppevideod avaliku teabe teemal

Inspektsiooni kodulehel saab vaadata neljaosalist õppevideote programmi avaliku teabe seaduse rakendamisest. Videotes räägib inspektsiooni jurist Elve Adamson sellest, mis on avalik teave ja kellele kohaldub avaliku teabe seadus.

Jurist selgitab, mis on teabenõuded ja kuidas eristada neid teistest taotlustest. Lisaks annab ta videotes ülevaate iseenda kohta käivate andmete küsimisega seonduvast. Videotest saab põhjalikumalt teada ka teabele juurdepääsupiirangute seadmisest ning olulisematest aspektidest, millest lähtuda dokumendi asutusesiseseks kasutamiseks tunnistamisel.

Viimases videos keskendub Adamson asutuste dokumendiregistritele, selgitades lähemalt, millised nõuded registrile kehtivad ja mida dokumentide registreerimisel silmas pidada.

Avaliku teabe seaduse õppevideote programm on kõigile vabalt kättesaadav inspektsiooni kodulehel. Kõigist neist teemadest saab põhjalikumalt lugeda ka avaliku teabe seaduse üldjuhendist ning inspektsiooni kodulehelt avaliku teabe rubriigist.

Teabepäev riigiasutustele ja kohalike omavalitsustele

Andmekaitse Inspektsioon korraldab sel aastal avaliku teabe päeva tähistamiseks 30. septembril veebipõhise teabepäeva, mis on suunatud riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustele ning Andmekaitse Inspektsiooni avaliku teabe nõukogule.

Teabepäeval tuleb juttu avaliku sektori digiligipääsetavusest ja muutuvast Euroopa Liidu õigusruumist andmete taaskasutuse vaates. Samuti tutvustatakse Arenguseire Keskuse uuringut avaliku teabe kasutamise võimalustest.

  • Teabepäeva ettekandeid salvestatakse ning need tehakse inspektsiooni kodulehel järelvaatamiseks kättesaadavaks kõigile huvilistele.