Avaleht Eesti elu Targa linna ideekonkursi võitjad on selgunud
Targa linna ideekonkursi võitjad on selgunud

Targa linna ideekonkursi võitjad on selgunud

Targa linna tippkeskuse rahvusvahelisele ideekonkursile laekunud 71 ideest neli parimat saavad esimesest voorust rahastatud ja tehakse reaalsetes linnakeskkondades läbi.

„Meie teada on see terves maailmas täiesti ainulaadne kontseptsioon, kus uuritakse põhjalikult ühe riigi kohalike omavalitsuste tulevikuprobleeme, millele siis teadlased pakuvad lahendusi. Niimoodi viiakse teadus paari aastaga süstemaatiliselt laboritest tänavale,“ ütles tippkeskuse asutaja ja direktor Ralf-Martin Soe.

Pilootprojektide esmased eelarved on vahemikus 1,2-1,5 miljonit eurot. Uued lahendused töötatakse välja ja testitakse kahes linnas või vallas 2023. aasta maikuuks.

Ühe pilootprojekti maht saab olla kuni 1,5 miljonit eurot, konkursi kogumaht on 15 miljonit eurot. Sarnased konkursid leiavad aset ka järgnevatel aastatel.

Tippkeskuse asutajateks on Tallinna Tehnikaülikool, Aalto Ülikool ja Forum Virium, Eesti Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning Haridus- ja Teadusministeerium. Ideekonkurssi rahastavad Euroopa Regionaalfond ja Eesti Haridus- ja Teadusministeerium.

ELLUVIIDAVAD PROJEKTID

Infovahetuse platvorm ühis- ja nõudepõhise transpordisüsteemi haldamiseks

Projektis testitakse nõudluspõhist transpordi terviksüsteemi alates reisija koduuksest kuni pealinna transpordi sõlmpunktidesse, nagu Ülemiste ja Tallinna sadam, ja edasi üle mere Helsingisse. Seda saavutatakse lisades olemasolevatele ühistranspordi tüüpidele isejuhtivad „viimase miili“ minibussid ja mikromobiilsuse lahendused. Projekti tulemuseks on tulevikulinna töötav infovahetuse platvorm ja mudel, mis on testitud reaalses linnakeskkonnas ja rakenduslik töövahenditekomplekt linnade jaoks.

Projekti peamised partnerid on Tallinna linn ja Rae vald, lisaks mitmed välised partnerid nii valitsusasutustest, eraettevõtlusest kui ka mittetulundusorganisatsioonidest. Projekti juhib autonoomsete sõidukite uurimisgrupi juht professor Raivo Sell Tallinna Tehnikaülikoolist.

Tallinna-Helsingi digitaalne dünaamiline rohemudel

Projekt arendab Tallinna ja Helsingi digikaksiku rohekihistust ning loob Tallinna kesklinna nutika linnaplaneerimise virtuaalkeskuse. Rohekaksiku projektis luuakse Tallinna ja Helsingi linnale kohalikku taimmaterjali sisaldav 3D-mudel koos seda toetava digikaksikuliidesega. Projekti teeb maailmas ainulaadseks rohekeskkonna digitaalne mudeldamine, mis võimaldab maastikumuutusi analüüsida ja katsetada täiesti uutel viisidel.

Projekti partnerid on Tallinna ja Helsingi linn, Aalto ülikool ja Tallinna Tehnikaülikool. Projekti eestvedaja on arhitektuuri- ja urbanistikaakadeemia juht professor Kimmo Lylykangas Tallinna Tehnikaülikoolist.

Hoone suutlikkuse audit reaalajas

Projekti eesmärk on parandada hoonete kasutusaegset energiatõhusust ja sisekliimat suurte kinnisvaraportfellide digitaalse haldamise abil. Pidev energia, ventilatsiooni ja õhu kvaliteedi monitooring tekitab suurandmed, mille käsitlemiseks luuakse hoonete olukorra jälgimist, võrdlemist ja diagnostikat võimaldavad lahendused.

Kokku on plaanitud IoT platvormiga ühendada 45 haridushoonet Tallinnas ja Tartus, mille abil arendatakse ja testitakse suutlikkuse monitooringut ja hooldusega seotud automaatset diagnostikat. Projekti tööriistad on kasulikud kõikidele suurtele kinnisvaraomanikele.

Projekti juhib ehituse- ja arhitektuuriinstituudi direktor professor Jarek Kurnitski Tallinna Tehnikaülikoolist.

Energiavajaduse vähendamine mikrovõrkude ja energiasalvestite abil

Projekti eesmärk on vähendada elektritoite vajadust tarbimise optimeerimise kaudu ning kärpida süsinikumahukat elektritootmist, lihtsustades taastuvenergia lahenduste kasutamist. Energiasalvestus- ja juhtsüsteemide kasutamine võimaldab muuta elektritarbimise profiili ja kompenseerida taastuvenergial töötavate generaatorite kõikuvat toodangut. Eesmärk saavutatakse elektriliste mikrovõrkude kaudu.

Projekti käigus luuakse kohalikele omavalitsustele vahendid elektriliste mikrovõrkude ja suletud elektri jaotusvõrkude moodustamiseks, võimaldades seeläbi lahendada energiavarustuse probleeme ja suurendada süsinikuneutraalse energia kasutuselevõttu. Pilootlahendused on kavas rajada Lääne-Harju valda, Paldiskisse ja Tartu linna.

Projekti juhib Tarmo Korõtko Tallinna Tehnikaülikoolist.