Avaleht Poliitika Tartu kutsub noori linna juhtima
Tartu kutsub noori linna juhtima

Tartu kutsub noori linna juhtima

16.-18. jaanuarini on Tartu noortel esmakordne võimalus osaleda Tartu linna noortevolikogu valimistel.

Valimiste eel, 9. jaanuaril toimub raekoja saalis noorte osaluskohvik, kus 14-20-aastased saavad kohtuda hulga Tartu linna otsustajatega ja olulistel teemadel ka ise sõna sekka öelda, teatas Tartu linnavalitsus.

Osaluskohvikus saab kaasa rääkida sellistel teemadel nagu noorte õigused seaduse silmis, kultuuripealinn aastal 2024 ja Tartu aastal 2040, gümnaasiumite korraldus, noortesõbralik linnaruum, õpilasfirmad, sõltuvusained jm. Neid teemasid saavad noored arutada Tartu Ülikooli ajakirjandustudengite, linnaametnike ja abilinnapeadega.

Osaluskohvikusse saab 8. jaanuarini registreeruda.

Noortevolikogusse kandideerimisavalduste esitamise tähtaeg on 9. jaanuari südaöösel. 15. jaanuaril toimub raekoja saalis kandidaatide debatt, kus kandidaadid peavad selgeks tegema, miks just nemad on parim valik. Debatist tehakse ka veebiülekanne.

16.-18. jaanuarini on noortevolikogu valimised. Esimene noortevolikogu istung toimub veebruaris.

Noortevolikogu eesmärk on arutada Tartu linna noori puudutavaid küsimusi ning teha nende kohta volikogule ja linnavalitsusele ettepanekuid. Noortevolikogu valitakse üheks aastaks.