Avaleht Eesti elu Tartu osaleb innovaatiliste riigihangete projektis BUILD
Tartu osaleb innovaatiliste riigihangete projektis BUILD

Tartu osaleb innovaatiliste riigihangete projektis BUILD

Tartu linn osaleb projektis BUILD, mille peamiseks eesmärgiks on tõsta avaliku sektori teadlikkust innovaatilistest riigihangetest ja julgustada avaliku sektori organisatsioone koostööle, et aidata kaasa jätkusuutliku innovatsiooni arendamisele.

Innovaatilistel riigihangetel on suur potentsiaal, kuid samas on mitmeid takistusi, mis aeglustavad nende laialdast kasutuselevõttu Euroopa Liidu riikides. Seetõttu on sellest saanud oluline osa ELi innovatsioonipoliitika tegevuskavast.

Kaks aastat kestva projekti BUILD peamised eesmärgid on:

  • soodustada koostööd ja teadmiste jagamist avalik-õiguslike ostjate vahel ja luua platvorm tulevaseks koostööks;
  • kaardistada kõige kaasaegsemad uuenduslikud tehnoloogilised lahendused ning aidata kaasa nende arendamisele ja omandamisele, soodustades nii ostjate innovatsioonialaste teadmiste ja oskuste arengut;
  • siduda ja luua sünergia ELi rahastatavate teadus- ja innovatsiooniprojektidega, keskendudes eelkõige projektidele, mis edendavad innovatsioonihankeid.

Projektiga on liitunud lisaks Tartu linnale partnerid Slovakkiast, Soomest ja Hollandist. Projektimeeskond alustab erinevate sidusrühmade kaardistamisega, millele järgnevad erinevad koolitused ja suutlikkuse tõstmise tegevused. Eesmärgiks on tõsta hankijate teadlikkust innovatsioonihangete teemal.

Lisaks kaasatakse projekti BUILD erahankijaid, väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtteid ja idufirmasid. Peamised teemad, mida käsitletakse on juhtivprintsiibid, õigusalased teadmised ja protseduurid; eelnev turukonsultatsioon ja kommertskasutusele eelnevad hanked; konkurentsivõimeline dialoog ja konkurentsipõhine läbirääkimistega hankemenetlus; innovatsioonipartnerlus ja riskianalüüs.