1. Avaleht
  2. Eesti elu
  3. Tartu pürib Euroopa teaduskultuuri linnade võrgustikku
Tartu pürib Euroopa teaduskultuuri linnade võrgustikku

Tartu pürib Euroopa teaduskultuuri linnade võrgustikku

Tartu Ülikooli peahoone Foto: Matti Paglant
Tartu Ülikooli peahoone
Foto: Matti Paglant

Tartu linnavolikogu kiitis heaks otsuse liita linn Euroopa teaduskultuurlinnade võrgustikuga, mille ideeks on ühendada üle Euroopa linnad, mida iseloomustab keskmisest suurem seotus teaduse ja haridusega.

Euroopa teaduskultuuri linnade võrgustiku liikmeks olemine tõstab linna mainet rahvusvaheliselt ning vastastikune õppimine võimaldab leida innovaatilisi lahendusi probleemidele, seisab Tartu linnavolikogu otsuse eelnõus.

Võrgustikku kuulumine toetab Tartu linna arengukavalisi eesmärke, mille kohaselt on Tartu üks Eesti kasvukeskustest, mille dünaamilisus põhineb ennekõike tugeval rahvusvahelisel akadeemilisel mainel ja Tartu siseriiklikul rollil haridus- ja teaduskeskusena.

Teaduskultuurlinnade võrgustikku European Cities of Scientific Culture kuuluvates linnades on sageli teaduskeskused, uurimisasutused ja ülikoolid ning Euroopa teaduskultuurilinnades mõeldakse kodanike kaasamisele ning otsuste tegemisel kasutatakse võimalusel ka uuringuid ja kaasatakse teadlasi.

Euroopa teaduskultuurilinna kontseptsiooni väljatöötamine toimus 69 Euroopa linna initsiatiivil aastatel 2010-2014. Projekti raames loodi võrgustik erinevatest linnadest, kel on võimalus jagada ideid, kuidas kasutada teadust linna arengus, samuti loodi kaubamärk “Euroopa teaduskultuurlinnad”, mis aitab võrgustikku kuuluvat linna tutvustada end rahvusvahelisel tasandil ning linna ja selle asutusi ühiselt reklaamida.

Teaduskultuurilinnade võrgustikuga liitumiseks ning tiitli taotlemiseks allkirjastab liituda sooviva linna linnapea ühisdeklaratsiooni, millega linn kinnitab valmidust rakendada poliitikaid ja strateegiad teaduskultuurilinna kriteeriumidele vastamiseks. Praeguseks on deklaratsiooni allkirjastanud 47 linna linnapead.

Head Uudised GoodNews