Home Eesti elu Tartu sai uue üldplaneeringu
Tartu sai uue üldplaneeringu

Tartu sai uue üldplaneeringu

Tartu volikogu kehtestas linna arengut järgmised paarkümmend aastat suunava üldplaneeringu 2040+: kehtestamist toetas 26, vastu oli 16 volikogu liiget.

Uue üldplaneeringu koostamine algatati 2018. aastal peamise eesmärgiga siduda linnaga haldusreformi käigus Tartuga liitunud Tähtvere ala ja kujundada linn ruumiliseks tervikuks. Planeeringus on täpsustatud aga ka paljusid muid teemasid. Kõik üldplaneeringu osad olid aruteludeks avatud.

Üldplaneeringu põhilahendus oli avalikul väljapanekul käesoleva aasta 20. aprillist kuni 20. maini. Planeeringu tutvustamiseks korraldati kümme piirkondlikku ja temaatilist arutelu, esitati sadu arvamusi ja ettepanekuid.

Palju arvamusi esitati kesklinna pargi (Vanemuise tn 1) osalise hoonestamise ja Ujula tänava kavandatava pikenduse kohta. Planeeringus otsustati jätta Vanemuise 1 kinnistu hoonestatavaks 50% ulatuses, et rajada sinna südalinna kultuurikeskus. Üldplaneeringusse jäeti ka planeeritud Ujula tänava pikendus, et tagada areneva elamurajooni otseühendus linnakeskuse ja teiste linnaosadega.

Olulisemad teemad olid avalikustamisel ka Emajõe-äärsed matkarajad, puhkemetsad ja rohealad, linna asustusüksuste piiride muutmine, sadamaraudtee maa-ala kasutus jm küsimused.

Uudses digiraamatuvormis üldplaneeringuga saab tutvuda siin. Digiraamatu kasutamisel on abiks õppevideo.