1. Avaleht
  2. Haridus
  3. Tartu toetab eestikeelsele huviharidusele üleminekut ja kogukondlikku koostööd
Tartu toetab eestikeelsele huviharidusele üleminekut ja kogukondlikku koostööd

Tartu toetab eestikeelsele huviharidusele üleminekut ja kogukondlikku koostööd

Kuni 1. märtsini (k.a) saavad Tartu linnas huviharidust pakkuvad koostööpartnerid taotleda huvihariduse arengutoetust.  

Sel aastal on kehtestatud huvihariduse arengutoetuse taotlemisele kaks prioriteeti, mida täitvad arendusprojektid saavad lisapunkte. Esimene prioriteet on eestikeelsele huviharidusele üleminek või selle kvaliteedi parandamine ning teise prioriteedina kogukondliku koostöö arendamine.  

Tartu abilinnapea Lemmit Kaplinski selgitas, et Tartus toimub täielikult eestikeelsele õppele üleminek varem kui ülejäänud Eestis ja seetõttu on väga oluline toetada noori keeleõppes ka väljaspool koolitunde. “Käesoleva aasta arengutoetuse prioriteediks on, et ka näiteks loodusringis või muusikakoolis saaks harjutada head eesti keelt, “ ütles Kaplinski.  

Käesoleva aasta arengutoetuse prioriteediks on, et ka näiteks loodusringis või muusikakoolis saaks harjutada head eesti keelt.

Huvihariduse arengutoetust võib kasutada oma organisatsiooni inimeste koolitamiseks, õppe- või arendusreisideks, arengudokumentide väljatöötamiseks või ekspertteenuse tellimiseks. Samu saab toetust kasutada asjade ostmisega kaasnevate arendus- ja koolitustegevuste rahastamiseks ning huvihariduse läbiviimiseks vajaliku inventari või seadme ostmiseks või paigaldamiseks.  

  • Toetust saavad taotleda juriidilised isikud, kes on kolmel eelneval aastal (2021, 2022 ja 2023) saanud linnalt huvihariduse tegevustoetust või huvihariduse preemiat. Huvihariduse arengutoetuse alammäär on 1000 eurot ja ülemmäär 10 000 eurot ühe taotleja kohta.  
Head Uudised GoodNews