1. Avaleht
  2. Eesti elu
  3. Tartu toetab huvihariduse tegevusi kokku üle 2,7 miljoni euroga
Tartu toetab huvihariduse tegevusi kokku üle 2,7 miljoni euroga

Tartu toetab huvihariduse tegevusi kokku üle 2,7 miljoni euroga

Sel aastal jagab Tartu linn 151 eraõiguslikule huvihariduse ja -tegevuse pakkujale tegevustoetusteks üle 2,7 miljoni euro. Võrreldes eelmise aastaga on toetuste summa suurenenud 359 505 euro võrra.

Pearaha suureneb varasemalt 250 eurolt 270 euroni, juurde on tulnud ligi 250 noort harrastajat ning üle 80 osaleja üle 60-aastaste vanuserühmas.

Spordivaldkonna tegevustoetusteks läheb 1 902 450 eurot ning muu huvihariduse tegevustoetusteks 887 252 eurot. Maksimaalselt toetab linn osalemist kolmes eraõiguslikus huvitegevuses (sh noortespordis). “Meie linna spordi- ja huvikoolid ning huvitegevusühingud täidavad väga olulist rolli noorte vaba aja sisustamisel ja loodame, et suurenev toetus võimaldab neil rohkem väärtustada ka oma õpetajaid, treenereid ja juhendajaid,” ütles huvihariduse ja -tegevuse valdkonna juht Mari-Ann Saluste. “Lisaks eraõiguslike ühingute tegevuses osalemisele, on noortel võimalus huvitegevusega tegeleda veel üldhariduskoolis toimuvates huviringides, Tartu Noorsootöö Keskuses või munitsipaalhuvikoolides.”

Populaarseimad tegevusvaldkonnad noortespordis on jalgpall, ujumine ja võimlemine. Muus huvihariduses on noorte seas enim hinnatud tants, instrumentaal- ja vokaalmuusika ning loodustäppisteadused ja tehnoloogia.

Tartu linn toetab tänavu 8049 noore ja 477 üle 60-aastase tartlase osalust huvihariduses. Sel aastal saab linnalt huvihariduse tegevustoetust 151 ühingut, sh 67 spordiklubi ja 84 muu huvihariduse valdkonna ühingut. Uusi taotlejaid oli sel aastal 6, kellest suurema harrastajate arvuga on MTÜ Tartu Filmikool ja Tähtvere Kunstistuudio MTÜ.

Head Uudised GoodNews