Avaleht Eesti elu TOETAME LAPSEVANEMAID I Tallinn vabastab majandusraskustes ja hariduslike erivajadusega lapse vanemad lasteaia kohatasust
TOETAME LAPSEVANEMAID I Tallinn vabastab majandusraskustes ja hariduslike erivajadusega lapse vanemad lasteaia kohatasust

TOETAME LAPSEVANEMAID I Tallinn vabastab majandusraskustes ja hariduslike erivajadusega lapse vanemad lasteaia kohatasust

Tallinna linn vabastab 1. septembrist lasteaia kohatasust täies ulatuses lapsevanemad, kes on sattunud majandusraskustesse ja need vanemad, kelle haridusliku erivajadusega laps käib lasteaias.

Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsevi sõnul soovib linn lasteaia kohatasu vabastamisega toetada eeskätt abi ja tuge vajavaid lapsevanemaid. „Lasteaia kohatasu täiendavate soodustuste väljatöötamisel lähtusime sellest, et need oleksid rakendatavad mitte ainult kriisi ajal, vaid need oleksid vajalikud ja toetaksid lapsevanemaid ka tulevikus,“ selgitas Belobrovtsev. „Mida rohkem on peres lapsi, seda suuremad on väljaminekud ja sellega oleme toetuste puhul ka arvestanud.“ Ta lisas, et linna uus toetusmeede puudutaks hinnanguliselt 1500 last ja selleks on kavandatud üle 1,2 miljoni euro.

Tallinna munitsipaallasteaedade erirühmades käis märtsikuu seisuga kokku 723 haridusliku erivajadusega last. Samaväärselt munitsipaallasteaedades käivate lastega plaanib linn toetada eralasteaedades käivaid HEV-lapsi.

Kui praegu on vähekindlustatud perede lastevanematel võimalus saada munitsipaallasteaia kohatasu vabastust kuni 10-80%, kuid selle soodustuse määrab direktor ja kooskõlastab lasteaia hoolekoguga, siis nüüd saavad vanemad 100-protsendilise kohatasu vabastuse linnaosavalitsusse esitatava avalduse alusel.

Perel on õigus lasteaiatasust vabastamiseks, kui perekonna sissetulek esimese pereliikme kohta on väiksem kehtivast palga alammäärast (584 eurot kuus) ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast palga alammäärast (467 eurot kuus). See tähendab, et lasteaia kohatasu soodustust saab näiteks taotleda vähem kui 1500 eurot teeniv kahe lapsega üksikvanem.

„Selline sissetulekute määratlus on abiks nii väikesepalgalistele, üksikvanematele kui ka paljulapselistele peredele, mis tähendab, et toetus on suunatud konkreetselt abivajajatele,“ ütles Belobrovtsev.

Samas rõhutab abilinnapea, et lisaks täiendavatele meetmetele ja kohatasust vabastusele kehtivad Tallinna lasteaedades juba aastaid mitmed toetused ja soodustused. „Nii pakume munitsipaallasteaias tasuta toitu piirmäära ulatuses ja tänavu sügisest kompenseerime ka eralasteaias käivate Tallinna laste toidukulu,“ sõnas Belobrovtsev. „Kohatasust oleme varasemalt vabastanud pere kolmanda ja enama lapse, kui kolm last käivad lasteaias. Seega oleme suunanäitajaks ja eeskujuks olnud paljudele teistele omavalitsustele.“

Ühtlasi on Tallinna linn välja töötanud täiendavad sotsiaaltoetuse meetmed, millega toetatakse eriolukorrast tingituna ja majanduslanguse järel töötuks jäänud abivajavaid linlasi ja nende peresid.

Nii pakub linn uue meetmena raskustesse sattunud peredele senise koolitoidu asemel 1. juulist augusti lõpuni täiendavat toiduabi. 1. septembrist hakkab linn eluasemest ilma jäänud peredele ja linlastele pakkuma kiirkorras eluaset ning andma üüri toetust neile peredele, kes on eriolukorra tõttu eluaseme kaotanud.

LEAVE YOUR COMMENT

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga