Avaleht Eesti elu TÖÖANDJA, OSALE I Euroopa Komisjon kutsub osalema mitmekesisuse kuu jätkuks eri töötubades
TÖÖANDJA, OSALE I Euroopa Komisjon kutsub osalema mitmekesisuse kuu jätkuks eri töötubades

TÖÖANDJA, OSALE I Euroopa Komisjon kutsub osalema mitmekesisuse kuu jätkuks eri töötubades

Euroopa Komisjon kutsub kõiki mitmekesisuse kokkuleppega liitunud tööandjaid mitmekesisuse kuu jätkuks osalema töötubades eri teemadel.

Ajakava:

  • mais toimub transseksuaalsete töötajate kaasamise toetamise töötuba
  • mais töötuba seoses seksuaalse ahistamise vältimisega töökohal
  • juunis palgalõhe arutelu

LGBTIQ inimeste diskrimineerimine on probleem terves Euroopa Liidus

Paljud LGBTIQ inimesed tunnevad end endiselt ebaturvalisena, avalikult oma seksuaalset orientatsiooni näidates ega julge olla nemad ise. Eriti puudutab see transseksuaalseid inimesi.

Seetõttu on väga oluline harida iseennast ja töötajaid, et toetada transseksuaalseid töötajaid.

Seksuaalse ahistamise vaba töökoht

Soopõhise vägivalda ja seksuaalse ahistamise vastu võitlemiseks. Töötoas saavad osalejad jagada oma vaateid, kuidas vältida seksuaalset ahistamist töökohal ning arutatakse, kuidas saavad kõik töötada vägivalla ja ahistamiseta.

Õiglane palk kõigile

Euroopa Liidu üks põhimõtteid on õiglane palk võrdse töö eest. Ent on tõsiasi, et naisi diskrimineeritakse palga osas tööl. Palgaläbipaistvuse puudumine ei lase ka korralikult uurida põhjuseid, miks palgad ei ole võrdsed.

Komisjoni esitleb töötoas ettepanekut, kuidas naiste ja meeste palgad võiksid olla võrdsed.