Avaleht Eesti elu Tuleval aastal jätkub rohepööre Tallinna ühistranspordis
Tuleval aastal jätkub rohepööre Tallinna ühistranspordis

Tuleval aastal jätkub rohepööre Tallinna ühistranspordis

Tallinna 2021. aasta linnaeelarve eelnõu kohaselt kasvavad linnatranspordi valdkonnas järgmisel aastal nii tegevuskulud kui ka investeeringud. Tegevuskuludeks on planeeritud 86 miljonit eurot, investeeringuteks aga 3,7 miljonit eurot.

Abilinnapea Andrei Novikovi sõnul jätkub rohepööre ühistranspordis, mille tulemusel on Tallinna ühistransport kaasaegne, efektiivne ja keskkonnasõbralik. „Lisaks käesoleval aastal saabunud sajale gaasibussile lisandub järgmisel aastal linnaliiklusesse veel sada uut rohegaasil sõitvat bussi, mille maksumus on koos IT seadmetega ligi 30 miljonit eurot – see tähendab, et järgmise aasta lõpuks on 50 protsenti kogu Tallinna ühistranspordist CO2 vaba. Lisaks alustab liinidel opereerimist ligi kümme elektribussi, mille raames käivitub pilootprojekt elektribussi tootjatega,“ rääkis Novikov.

Samuti jätkatakse ühistranspordipeatuste varustamist nii reaalaja infotabloodega kui ka ootekodadega. Linn planeerib välja vahetada plekist ootekojad ning paigaldab uued ootekojad peatustesse, kus need puuduvad. „Reisijatele kvaliteetse infoteenuse osutamise abil muutub Tallinna ühistransport konkurentsivõimelisemaks alternatiiviks sõiduautodele. Ühistranspordi teeninduskvaliteedi tõstmiseks on kavandatud tihendada rohkem kui kümme bussiliini,“ lausus abilinnapea.

Linnal on kavas rajada uusi fooriobjekte liiklusohutuse tagamiseks ja vanadelt fooridelt minnakse üle LED-fooridele. Eelarves on ette nähtud ka 157 liiklusloendus seireanduri paigaldamine kolmeteistkümnele ristmikule. Kaasajastatakse ka Pargi ja Reisi süsteemi infotabloodega ning võetakse kasutusele funktsioon, mille tulemusel saab näha vabade kohtade olemasolu nutitelefonides.

Tuleval aastal valmib kaasaegne taristu (platsid, gaasitankimine) Peterburi tee ja Kadaka puiestee bussidepoodes. Lisaks valmib Vana-Lõuna tänaval uus lõppjaam koos kaasaegsete tingimustega ühissõiduki juhtidele.

Järgmise aasta eelarves on linnatranspordi tegevuskuludeks kavandatud 86 miljonit eurot. Ühistransporditeenuse kvaliteedi tõstmiseks kasvab investeeringute maht linnatranspordis 3,7 miljonile eurole. Selle hulka kuulub lisaks oodekodade ja infotabloode soetamisele ka näiteks koolibusside projekti laiendamine ning uute trammide soetamine.