1. Avaleht
  2. Haridus
  3. TULEVIKUKOOL! Gustav Adolfi Gümnaasiumi tulevikukool avab uksed 2017. aasta sügisel
TULEVIKUKOOL! Gustav Adolfi Gümnaasiumi tulevikukool avab uksed 2017. aasta sügisel

TULEVIKUKOOL! Gustav Adolfi Gümnaasiumi tulevikukool avab uksed 2017. aasta sügisel

aatrium_orelGustav Adolfi Gümnaasium (GAG) laieneb järgmisest õppeaastast Kalamajja, kus aadressil Vana-Kalamaja 9 avatakse I ja II kooliastme uuenduslik renoveeritud õppehoone.

„Praeguseks on valminud GAGi uue koolimaja eskiisprojekt, mille planeerimisele aitasid lisaks arhitektidele kaasa nii kooli esindajad, lapsevanemad kui ka Tallinna hariduseksperdid,“ ütles Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvart. „Peatselt kuulutame välja riigihanke ehitaja leidmiseks.

Välivaade_tagant

Ehituse esimeses etapis valmib koolihoone. Loodame, et 2017. aasta 1. septembri aktuse saavad GAGi noorema kooliastme õpilased pidada juba uues majas. Tallinn saab juurde õpilaskohti kesklinna ja Kalamaja piirkonnas – see on lahenduseks senisele suurele probleemile. Koolide liitmine ja haridusvõrgu ümberkorraldamine annavad võimaluse suuremale hulgale lastele hea hariduse saamiseks turvalises ja motiveerivas õpikeskkonnas.“

pilt_maja_eest_ja_võimlast

„Äsja valmis saanud projekti joonised ja makett kajastavad meie unistuste kooli Vana-Kalamaja 9 miljööväärtuslikus majas,“ ütles Gustav Adolfi Gümnaasiumi direktor Hendrik Agur. „Olulisteks märksõnadeks uue koolimaja kavandamisel on laste aktiivne liikumine, loovus ja õppimisrõõm. Õppetöös jätkame GAGi akadeemilise hariduse pakkumisega, põimides selle uuenduslike ideedega. Loome kooli, kus õpilasel on hea meel õppida ja õpetajal rõõm töötada. Kuna GAGi praegune ajalooline hoonestik paikneb vanalinnas, peame väga oluliseks kooli vaimsuse ja väärtuste jätkumist ning edasikandmist ka uude õppehoonesse nii, et me tunneksime end ühtse kooliperena. Kooli tegevusi kavandatakse nii, et teineteisest 800 meetri kaugusel paiknevate õppehoonete vahel toimub pidevalt aktiivne liikumine. Noorematel õpilastel on alati asja vanalinnas paiknevatesse hoonetesse ning progümnaasiumi õpilastel Vana-Kalamaja uude hoonesse.“

pilt_aatriumist

Traditsioonilisest koolihoonest eristab GAGi uut õppehoonet see, et maja koridorid pakuvad igal sammul liikumis- ja avastamisrõõmu – seal on jooksurajad, tegevusalad ja istumisalad. Füüsilist tegevust võimaldavad virtuaaltennis, tantsukonsool, põrandamale ja -kabe, ronimis- ja rippumisvõimalus. Koridorides on munatoolid, kott-toolid ja mesilaskärje tüüpi puhkealad, kus pikutada. Eraldatud istumisaladel on võimalus vaikselt mõtiskleda ja õppida.

makett_tagant

Raamatukogu koolis eraldi ei ole, vaid kogu majas on koridoridesse paigaldatud raamaturiiulid ning kõikidel õpilastel on igal ajal võimalik huvi pakkuv raamat võtta ja lugeda. „Inimestel seisab kodudes palju raamatuid, mis on juba läbi loetud või mille lugemiseks aega napib,” ütles Hendrik Agur. “Leidsime koos lapsevanematega suurepärase lahenduse – toome raamatud kooli ja teeme need kõigile lastele kättesaadavaks. Nii tekib tore raamaturinglus, mille käigus ehk tänapäeva nutimaailmaga harjunud lapsed avastavad taas raamatute lugemise võlu.“

makett_eest

Gustav Adolfi Gümnaasiumi I ja II kooliastme õppehoonesse tuleb 30 klassiruumi, igale klassile oma „koduklass.“ Eraldi on aatriumis „rippuvad“ keeleklassid, muusika-, käsitöö- ja tööõpetuse klassid ning õppeköök. Viimasele, neljandale korrusele tuleb inspireeriv ja hubane loovala, kus on ruumi kunstile, multimeediale, robootikale, arvutiklassile, salvestamisruumile, õpilastele isetegevuseks ja rühmatöödeks – kõigele, mis aitab lennukad ideed reaalsuseks muuta.

Kooli südames on läbi nelja korruse avatud astmestikuga aatrium, mis on ühtlasi ka einestamis -ja puhkeala. Vajadusel modelleeritakse see ümber aktuste- ja kontserdisaaliks, kus on muuhulgas võimalik korraldada orelikontserte.

aatrium_jooksurada_maja_tagant

Kooli ümber on jooksurada, mis on maja taga 60 m ulatuses tartaankattega ja läbib maja ees olevat pandust. Hiljem hakkab jooksurada liikumisrõõmu pakkuma kahel eri tasapinnal, ehituse teises etapis pikeneb see koolimaja kõrvale valmiva võimla katusele ja saavutab kogupikkuse 500 m. Võimla katusel on pallimänguväljak ja hoone küljel paikneval astmestikul väliauditoorium.

Kooli hoovi rajatakse loodusaed, mänguala ja rattaparkla. Hoovi ümbritseb ronitaimedega aed. Väliõppeks on avatud aatriumi katus ja mööda keerdtreppe ligipääsetav katuseterrass. Koolil on oma tähetorn. Vastandina viimasel ajal levinud trendile kasutada koolide renoveerimisel PVC-d ning muid tehismaterjale, on GAGi uue maja projektis looduslikud siseviimistlusmaterjalid puitparkettidest keraamiliste plaatideni.

aatrium_2_korruse_vaade

Koolimajas hakkavad õppima 1.-6. klassi lapsed, kokku 30 klassikomplekti. Õpilaste arv klassis on 24 ja kogu koolis 720 õpilast.

Uue koolihoone planeerimisel osalesid Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvart, Tallinna Haridusameti esindajad, Arhitektibüroo Salto, sisearhitektibüroo Pink, Gustav Adolfi Gümnaasiumi vanematekogu esindajad, arhitektidest lapsevanemad, õpetajad ja kooli juhtkond.

Eskiisprojekti koostas Salto Arhitektuuribüroo OÜ ja sisearhitektuurse eskiisprojekti Pink OÜ.

Head Uudised GoodNews