1. Avaleht
  2. Tunnustus
  3. Tunnusta siseturvalisuse vabatahtlikke ja nende toetajaid!
Tunnusta siseturvalisuse vabatahtlikke ja nende toetajaid!

Tunnusta siseturvalisuse vabatahtlikke ja nende toetajaid!

Siseministeerium kutsub juba neljateistkümnendat aastat üles tunnustama siseturvalisuse vabatahtlike rühmi ja nende toetajaid. Kandidaate saavad Siseministeeriumi kodulehe kaudu esitada kõik Eesti inimesed ja organisatsioonid hiljemalt 28. aprilliks.

„Eesti turvalisus sünnib riigi, erasektori ja kogukonna koostöös, kus meil kõigil on oluline roll. Kogukondades on eriti oluline roll vabatahtlikel, kes oma tegevusega toetavad ja aitavad kutselisi siseturvalisuse töötajaid ning panustavad seeläbi meie igapäevasesse turvatundesse ja ohutusse. Väärtustamaks nende tublide inimeste ja meeskondade tööd ning aega täname vabatahtlike rühmi, ettevõtteid, asutusi, ühinguid ja inimesi, kes panustavad me riigi turvatundesse oma vabast tahtest,“ ütles siseminister Lauri Läänemets.

Kogukondades on eriti oluline roll vabatahtlikel, kes oma tegevusega toetavad ja aitavad kutselisi siseturvalisuse töötajaid ning panustavad seeläbi meie igapäevasesse turvatundesse ja ohutusse.

„Praeguses julgeolekuolukorras on kogu ühiskonna elanikkonnakaitsealane ettevalmistus võtmetähtsusega. Seetõttu on senisest veelgi olulisem roll täita meie vabatahtlikel ühendustel, kes aitavad tõsta kogukondade ja ühiskonna teadlikkust ja oskusi kriisi korral ise toime tulla ning võimalusel teisigi abistada. Oma panusega turvatunde loomisse on nad suureks eeskujuks ja igaüks neist tunnustust väärt,“ lisas Läänemets.

Praeguses julgeolekuolukorras on kogu ühiskonna elanikkonnakaitsealane ettevalmistus võtmetähtsusega.

Siseministeerium ootab tunnustamisettepanekuid seitsmes kategoorias:

  • Aasta vabatahtlik päästekomando või reservpäästerühm
  • Aasta vabatahtlik merepäästeühing
  • Aasta abipolitseinike rühm
  • Aasta naabrivalve piirkonda
  • Aasta siseturvalisuse vabatahtlike toetaja
  • Aasta vabatahtlike tugisammas
  • Aasta uuendaja

Kandidaate saab esitada siseministeeriumi kodulehe veebivormi kaudu 28. aprillini. Samal leheküljel saab tutvuda ka eelmiste aastate tunnustatud vabatahtlike rühmadega. Laekunud ettepanekute seast tunnustab siseminister hindamiskomisjoni ettepanekul kuni kümmet füüsilist või juriidilist isikut või isikute rühma, kes kalendriaasta jooksul on andnud panuse siseturvalisuse valdkonna vabatahtlikkuse toetamisse. Tunnustuse saavad neli vabatahtlike rühma ning üks vabatahtlike tugisammas ja üks uuendaja.

2023 aasta tunnustamine
Foto: Siseministeerium

Möödunud aastal osutus parimaks vabatahtlikuks päästekomandoks Kehtna vabatahtlik päästekomando. Parimaks vabatahtlikuks merepäästeühinguks nimetati mullu MTÜ Pärispea Vabatahtlike Päästeselts. Aasta abipolitseinike rühma aunimetuse sai 2023. aastal Põhja prefektuuri Ida-Harju politseijaoskonna abipolitseinike rühm. Aasta Naabrivalve piirkonnaks sai Teenuse küla sektor. Aasta vabatahtlike tugisamba aunimetuse said Katrin Link, silmapaistva panuse eest abipolitseinike kaasamisel ja toetamisel ning Irina Lukjanovitš silmapaistva panuse eest Häirekeskuse vabatahtlike kaasamisel ja toetamisel.

Auhinnatud vabatahtlikud ja nende toetajad tehakse teatavaks hiljemalt 31. maiks ja auhinnad antakse üle tänukülastuste käigus.

Eestis on ligi 700 vabatahtlikku merepäästjat, ligi 1200 abipolitseinikku ja veidi üle 2600 vabatahtliku päästja. Häirekeskuse tegevustesse on kaasatud ca 250 vabatahtlikku. Naabrivalvega on liitunud 10 640 majapidamist 580 erinevas paigas üle Eesti.

Head Uudised GoodNews