Avaleht Haridus Uuring: õpetajaameti populaarsus Eestis on kasvanud
Uuring: õpetajaameti populaarsus Eestis on kasvanud

Uuring: õpetajaameti populaarsus Eestis on kasvanud

Valmis on saanud OECD rahvusvahelise õpetamise ja õppimise uuringu TALIS 2018 esimese osa Eesti tulemusi tutvustav raport. Tulemustest selgub, et õpetajate karjääriteed on muutumas: enam kui pooled viimase viie aasta jooksul ametisse sisenenutest pole pidanud õpetajaametit esimeseks karjäärivalikuks, kuid on teinud valiku soovist arendada noori, aidata kaasa sotsiaalse ebavõrdsuse vähendamisele ja panustada ühiskonna arengusse.

„Eesti hariduse eduloost räägitakse maailmas palju ja siin käiakse uurimas, kuidas me selle saavutanud oleme. Uuringu tulemused annavad hea võimaluse vaadata, mida meie õpetajad ja koolijuhid oma tööst räägivad ja millise tähenduse sellele annavad,“ sõnas haridus- ja teadusminister Mailis Reps. „TALIS-e tulemused on riigi hariduspoliitika peegel ning hea võimalus õppida teiste riikide headest praktikatest ja tutvustada enda haridussüsteemi teistele.”

Uuring näitab, et Eesti õpetajad ja koolijuhid on OECD riikide keskmisest kõrgema haridustasemega ja aktiivsed täiendusõppes osalejad. Samas selgub, et suuremat tähelepanu on vaja pöörata uute teadmiste praktikasse rakendamisele. Huvilised leiavad raportist ülevaate õpetajate ja direktorite taustaandmetest, erialasest ettevalmistusest ja täiendusõppes osalemisest, õpetamis- ja juhtimispraktikatest ning võrdlused erinevate riikidega. Samuti antakse soovitused arendustegevusteks koolidele, koolipidajatele, esma- ja täiendusõppe läbiviijatele ning poliitikakujundajatele.

Uuringus osales Eestist 3083 7.-9. klasside õpetajat ja 201 koolidirektorit. Teise osa Eesti raport valmib aprillis.