Avaleht Kultuur IT-valdkonna kompetentsikeskuse loomine on läbinud esimese vooru
IT-valdkonna kompetentsikeskuse loomine on läbinud esimese vooru

IT-valdkonna kompetentsikeskuse loomine on läbinud esimese vooru

infosüsteemTartu Ülikool (TÜ), Tallinna Tehnikaülikool (TTÜ) ja Edinburghi ülikool esitasid Euroopa Liidule (EL) taotluse IT-valdkonna kompetentsikeskuse loomiseks Eestisse – tippkeskuse loomise idee oli konkursi esimeses voorus edukas.

„Fakt, et Eesti IT-valdkonna taotlus on sedavõrd edukas, annab tunnistust meie teadus- ja arendustegevuse väga kõrgest arengupotentsiaalist. See on tunnustuseks TÜ ja TTÜ senisele edukale koostööle IT-valdkonna teaduse tippkeskuse EXCS, doktorikooli, tehnoloogia-arenduskeskuse tarkvara TAK-i ning IT akadeemia IT-õppe kvaliteeditõstmise programmidele,” rääkis TÜ arvutiteaduse instituudi juhataja, taotluse üks eestvedajaid professor Jaak Vilo.

Tema sõnul võib Eesti teadus- ja arendustegevus targa ja koordineeritud planeerimise korral saavutada suure arenguhüppe, mis aitab omakorda leevendada ka tipptegijate põuda kogu IT-sektoris.

Kompetentsikeskuse arendamist ja loomist toetab Euroopa Liidu teaduse ja innovatsiooni raamprogrammi Horisont 2020 Teamingu meede, mille eesmärk on uute teaduse ja tehnoloogia tippkeskuste arendamine Euroopa riikides.

Üle Euroopa esitati kokku 169 taotlust, sealhulgas on Eesti teadusagentuuri koordineerimisel ning teadus- ja arendusnõukogu toetusel Eesti riigi nimel esitatud neli taotlust. Tihedas konkursis osutus edukaks ja pääses teise vooru 31 taotlust 14 riigist. Teadusagentuuri esitatud neljast taotlusest pääses teise vooru ainsana TÜ arvutiteaduse instituudi kui Eesti ühe kiirema arenguga rahvusvahelise teaduskeskuse ja TTÜ ühine IT-alane taotlus „EE-IT: digitaalselt sidusa majanduse tippkeskus“ kompetentsikeskuse loomiseks.

Vilo sõnul on IKT justkui majanduse õlitaja, mis aitab luua uusi tooteid ja ärimudeleid ning efektiivistada „vana majandust“. „Digimajandus kätkeb endas võimalusi ühendada uuel viisil inimesi, ärisid, e-teenuseid ja tooteid, ent seejuures tuleb tagada ka digiteenuste turvalisus. Uue tippkeskuse eesmärk on kasvatada oluliselt selle valdkonna kriitilist teadus- ja arendustegevuse massi, fokusseerudes samal ajal majandust läbivalt katvatele valdkondadele,“ sõnas Vilo.

Tema hinnangul on Eesti tugevused senised riigi ja erasektori IT-edulood, mis vajavad edasiarendusi ja ekspordivõimekust, samuti teaduse tipptase mitmes kitsamas nišis. „Uue tippkeskuse raames kasvaks oluliselt vajalike tehnoloogiliste lahenduste arendamise võimekus ning areneks selleks vajalik tippteadus ning tippspetsialistide koolitus,“ ütles Vilo.

Tartu ülikooli rektor professor Volli Kalm lisas, et Eesti, olles IT-edulugudega eeskujuks paljudele suurriikidele, hakkab loodavas IT-kompetentsikeskuses pakkuma koolitus ja arendustegevust majandusest riigikaitseni ning turvalisusest e-õiguseni. Siin peaksid nii Eesti-sisene kui ka üle-euroopaline õppe-ja teadustöö ning ettevõtlussuhted moodustama ühtse terviku.“

Järgmise sammuna osaletakse teises voorus, kus Euroopa Liidule tuleb esitada konkreetne tegevuskava ehk äriplaan, kus mh tuleb näidata, kuidas arendatava keskuse tippteadus aitab kaasa ka riigi kui terviku majandusarengule.

Lõplikult rahastab Euroopa Liit terve Euroopa kohta 5-6 projekti. Lisaks Euroopa Liidu rahastusele, mis ulatub viie aasta jooksul 15-20 miljoni euroni peab keskusele lisanduma riigipoolne investeering samas ulatuses.

LEAVE YOUR COMMENT

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga