Home Eesti elu Valgas jagati tunnustust ja tänu
Valgas jagati tunnustust ja tänu

Valgas jagati tunnustust ja tänu

Valgas tunnustati Eesti Vabariigi 95. aastapäevale pühendatud kontsert-aktusel silmapaistvamaid isikuid, organisatsioone ja ettevõtteid ainulaadsete linna värvilist logo kandvate klaasist auhindadega. Eesti klaasikunstnik Eino Mäelti kavandatud meened andsid üle linnavolikogu esimees Külliki Siilak ja linnapea Kalev Härk järgmistes valdkondades: kultuur, haridus, sport, noorsootöö, ettevõtlus, tervishoid- ja hoolekanne, üllataja, heategu, ning eripreemia.

Linnakodanike poolt laekunud ettepanekute põhjal tegi otsuse komisjon koosseisus: linnapea Kalev Härk, aselinnapea Alar Nääme, aselinnapea Ilmar Tõlner, linna aukodanik Uno Heinla ja noortevolikogu esindaja Janeli Nielson. Komisjoni arvates on oma tegevusega Valgas 2012. aastasse muljetavaldava jälje jätnud ja linna arengut kõige enam mõjutanud järgnevalt välja toodud tublimad valdkondade kaupa.

• Kultuuri valdkonnas auhinnati MTÜd Kunglat.

MTÜ Kungla on teatritegemise taaselustaja Valga linnas, kes pöörab erilist tähelepanu just noorte kaasamisele ja koostööle teiste mittetulundusühingutega ning teiste erinevate partneritega.

Tegevusaastate jooksul on lavastatud palju erinevaid muusikale ja korraldatud erinevaid noorteüritusi, nagu näiteks Valgamaa poistelaulu konkurss, kooliteatrite festival. Kungla ei karda ka suurürituste korraldamist, olgu nendeks siis Valga-Valka linnapäevade ajaks lavastatud etendus „Nipernaadi”, atraktiivne tänavapidu või rockkontsert.

Selles valdkonnas olid nominentideks MTÜ Kungla, Siiri Põldsaar ja Jõekääru kontsert.

• Haridusvallas auhinnati Valgamaa Kutseõppekeskust.

Valgamaa Kutseõppekeskus on innovaatiline haridusasutus, kus kaasaegne õppekorraldus ja taristu tagavad võimalused ühiskonna arenguga sammu pidada ja olla suunanäitajaks: õppimisvõimalused on tagatud naaberriigi Läti noortele. Kool teeb tihedat koostööd mitmete maakonna üldhariduskoolidega.

Selle valdkonna nominendid olid Valga Gümnaasiumi ajaloo- ja ühiskonnaõpetaja Jaan Uudelt ja Valga Lasteaed Walko muusikaõpetaja Age Ruuse ja Valgamaa Kutseõppekeskus.

• Spordivaldkonnas auhinnati Valga Spordiklubi ja treener Evo Saart.

Valga Spordiklubi korraldatud võistlused on kõrgel tasemel ja hästi korraldatud ning see kutsub siia võistlejaid kogu Eestist ja ka piiri tagant. Evo Saar on hea ja sõbralik treener, oskab lastega hästi ümber käia ning on tunnustatud treener ka teiste klubide poolt.

Selle valdkonna nominendid olid Valga Spordiklubi ja treener Evo Saar ja Valga Petanque Klubi.

• Noorsootöö alal auhinnati Marvin Mägi.

Marvin on Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse infojuht, Valga linna noor, kes on töökaaslaste arvates mõjutanud Valga noorte elu ja olnud neile eeskujuks. Valga Vene Gümnaasiumis tegutseb ta IT spetsialistina, kus on teinud silmapaistvat tööd õppetöö kaasajastamisel läbi erinevate infotehnoloogiavõimaluste. Eelmisel aastal toimus Marvin Mägi eestvedamisel Valgas omamoodi teeviit, kus koostöös Tallinna Ülikooliga, Estonian Business kooliga ja Sa Innovega jagatud edasiõppimise võimalusi. Õpilastele meeldivad tema poolt algatatud üritused ja läbiviidud ringitunnid ning peavad Marvinit sõbralikuks ja sihikindlaks noormeheks.

Selle valdkonna nominendid olid Siiri Liiva ja Marvin Mägi.

• Parima ettevõtte ja ettevõtja auhind läks ASle Aclima Baltics ja Monika Morelile.

Monika Morel on AS Aclima Balti tegevjuhiks alates 2004 aastast ning on suutnud juhtida ettevõtet pideva arengu kursil. AS Aclima Baltic on loodud 1999. aastal, toonane 10-inimesega ettevõte on täna tööandjaks ca 50-le valgalasele. Nii suure tööandjana on AS Aclima Baltic ning selle tegevjuht kindlasti väärt linna tunnustust kui ettevõte, kes on suurendanud linnaelanike tööhõivet, inimeste heaolu. Ettevõte valmistab Norra kvaliteetkaubamärgi tooteid, viimastel aastatel on tehtud suuri investeeringuid ning laiendanud tootmist, kõige selle kaudu on suurendatud välisinvestorite vahendite toomist Valga linna ning seeläbi aidanud kaasa Valga linna maine ning elanike heaolu suurendamisele. Märkimist väärib asjaolu, et M. Morel on aktiivselt osalenud ja kaasa aidanud linna ettevõtmistele (nt erinevate ürituste toetamine ettevõtte toodetega). Kuigi Valgast ei ole võimalik tooteid soetada on ettevõte soovinud tutvustada oma tooteid Valga linna erinevate ürituste auhindadeks andmisega reklaamides oma toodetel ühtlasi Valga linna ja ettevõtte suurepärast koostööd. Lisaks eeltoodule on AS Aclima Baltic ning selle tegevjuhi Monika Moreli aastaid olnud oma toodetega suureks toetajaks Valgamaa paljulapselistele peredele.

Selle valdkonna nominendid olid AS Aclima Baltics ja Monika Morel ning OÜ Sistem.

• Aasta tervishoiu- ja hoolekandetöötaja auhind anti Valga haigla arst Kaspar Rõivasseppale.

Kaspar Rõivassepp on hea näide Valga linnast pärit noorest spetsialistist, kes peab oluliseks oma teadmisi ja oskusi tuua tagasi kodukohta. Ortopeedia ja traumatoloogia eriala olemasolu Valgas kohapeal on olulise tähtsusega, kuna seniselt sellist eriala Valgas ei ole püsivalt olnud ning patsiendid pidid Tartusse, enamasti isegi Tallinnasse pöörduma. Kaspar Rõivassepp on tubli noor arst, kes suhtub oma patsientidesse sõbralikult ja abivalmilt. Arsti empaatiline hoiak on ravi ja taastumise lahutamatu vajalik kaasosa.

Selle valdkonna nominendid olid AS Valga Haigla sünnitusosakond, MTÜ Valga Naiste Varjupaiga eestvedaja Sirje Sillamägi-Tamm ja Valga haigla arst Kaspar Rõivassepp.

• Aasta üllataja auhinna pälvis Jõekääru kontsert.

Jõekääru kontsert on positiivne sündmus, mis oli hästi korraldatud: sobis Militaarfestivali lõpetuseks ja üllatas kontsertpaiga valikuga. Jõekääru kontsert tõestas, et Valgas on uus ja arvestamist väärt kontserdipaik – Pedeli poolsaar. Head asukoha valikut toetas ka hästi kokkupandud kava ja esinejad. Jääb vaid loota, et Valgale kasvab sellest üritusest uus traditsioon, mis saab ka laiemalt tuntuks.

Selle valdkonna nominendid olid MTÜ Õnnelik Kodu, Jõekääru kontsert ja MTÜ Filmiklubi Duubel 2.

• Aasta heateo auhinna vääriliseks tunnistati Katrin Paala ja Valga loomade varjupaik.

Katrin Paala tegutsemine vabatahtlikuna Valga Loomade Varjupaigas on innustuslooks – tema kaasalöömine varjupaiga asukatele uute kodude ehitamisel ning asenduskodu pakkujana on väärt heateo tunnustust.

Aasta heateo nominendid olid Elina Kisselev – heategevuskontserti „Ilusaim tegu on heategu” korraldaja ja Katrin Paala tegevus Valga loomade varjupaigas.

• Eripreemiaga tunnustati Valgamaa korrespondent-operaatorit Ragnar Kondi.

Valga uudised kajastav Ragnar Kond on pikaajaliselt ja järjepidevalt kajastanud Valga linnaga seotud uudiseid üleriigilises meedias ning viimastel aastatel on suurenenud piiriüleste (eelkõige Valka) sündmuste ja tegevuste kajastamisele.

Tegemist on väga professionaalse ja suurte kogemustega ajakirjanikuga, kes on põlise valgalasena hästi kursis kohaliku eluga ning seetõttu oskab teha nö kohalikust loost üleriigilise meediatähelepanu vääriva loo. Tänu temale on kajastamist saanud just märkimisväärsemad uudisväärtusega lood ja ülepiiriline tegevus. Ta teeb oma tööd südamega, hoolides Valga linnast.

Ragnar on raamatu „Valga-Valka” autoriks, mis on aegade jooksul olnud Valgat ja Valkat ilmekalt tutvustav teos nii Eestis kui ka välismaal.

• Valga linna tänukirjad anti avaliku positiivse tähelepanu juhtimise eest Rain Aunapule ja Jorma Uppinile.

Aastal 2012 on Valga noormeeste Rain Aunapu ja Jorma Uppini poolt loodud MTÜ Filmiklubi Duubel 2 jõudnud lühikese aja jooksul mitmeid kordi avalikkuse tähelepanu Valgale juhtida.

Märtsis linastus lühifilm “Facebox” ainsa Eesti filmina Pariisis toimunud filmifestivalil “European Independent Film Festival”, milleni jõudmiseks tuli selja taha jätta 600 konkurenti.

Jaanipäevaks valmis õppevideo “Õige Jaanipäev”, milles rakendati näitlejatena palju Valga linna ja maakonna noori. Videot kajastasid nii uudisteportaalid kui televisioon.

Koostöös Valga pensionäridega valmis juulis humoorikas lühifilm “Cheki mu vanaema”, mis levis meediaportaalides kulutulena ning pälvis tähelepanu ka raadios ja televisioonis. Video tegijad said Aktiivse vananemise Euroopa aasta raames “Põlvkondadevahelise sidususe” auhinna, mis anti üle Eakate festivalil. Valga aktiivseid vanamemmi aga tunti nii tänaval ära kui mainiti sotsiaalministri kõnes.

Filmiklubi Duubel 2 andis aastal 2012 oma panuse ka kahte Valgamaa heategevusüritusse.

Valgas toimunud EV 95. aastapäevale pühendatud kontsert-aktuse ja linnajuhtide vastuvõtu video kinkisid linnale kaks toredat noormeest Rain Aunapu ja Jorma Uppin.

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *