1. Avaleht
  2. Tunnustus
  3. Vandeadvokaat Jaanus Tehver pälvis advokatuuri kõrgeima tunnustuse
Vandeadvokaat Jaanus Tehver pälvis advokatuuri kõrgeima tunnustuse

Vandeadvokaat Jaanus Tehver pälvis advokatuuri kõrgeima tunnustuse

Eesti Advokatuuri juhatus andis tänasel üldkogul advokatuuri teenetemedali pikaajalise silmapaistva kutsetöö ja advokatuuri arendamise eest vandeadvokaat Jaanus Tehverile.

Advokatuuri esimehe Imbi Jürgen rõhutas, et silmapaistvate õigusteadmiste kõrval on Jaanus Tehver kolleegidele eeskujuks ka enda tundliku sotsiaalse närviga ja oskusega ka kõmulistes protsessides osaledes alati väärikaks ja professionaalseks jääda.

Eesti Advokatuuri eelmisel esimehel Tehveril täitub tänavu 25 aastat advokaadina. “Teenetemedal on minu jaoks väga hinnaline tunnustus,” rõhutas Tehver. “Varasemad teenetemedaliga tunnustatud kolleegid on olnud ja jäänud mulle eeskujuks ning ma pean nüüd harjuma mõttega, et keegi võib minust samamoodi mõelda.”

Tehver on vandeadvokaadina tegutsenud alates 2001. aastast ja olnud Eesti Advokatuuri juhatuse liige aastatel 2010-2022. Aastatel 2019-2022  oli ta advokatuuri esimees. Tehver on ühiskondlikult silma paistnud õigusriigi teemaliste sõnavõttudega ning osaleb jätkuvalt õigusteaduslikes diskussioonides konverentsidel, seminaridel ja erialaväljaannetes. Ta on olnud mitmeid aastaid CCBE (Euroopa Advokatuuride Nõukogu), ECBA (Euroopa Kriminaaladvokaatide Assotsiatsioon) ja Fair Trials töögruppide liige. Lisaks on ta tegelenud ka laiemate küsimustega nagu advokatuuri kui kutseorganisatsiooni ja advokaadikutse tulevikustsenaariumid; tehnoloogia arengu mõju õigusele, õigusteenustele, riigile ja ühiskonnale; seadusloome ja (õigus)normide rolli tänapäeva maailmas; samuti õigusemõistmise „juuravälised” mõjud ja tähendused ehk kohtupidamise kokkupuuted ökonoomika, sotsioloogia, psühholoogia, poliitika ja andmeteadustega.

Eesti Advokatuuri teenetemedal (lisainfo kodulehel) antakse juhatuse otsusel eriliseks lugupidamise ja austuse märgiks pikaajalise laitmatu töö ja eriti silmapaistvate saavutuste eest kutsetöös, väljapaistva tööpanuse eest osalemisel advokatuuri organites või eriliste teenete eest advokatuuri institutsiooni arendamisel.

Eesti Advokatuur on 1919. aastal asutatud kutseühing, mis korraldab advokaatide kutsetegevust ning teostab järelevalvet advokaaditeenuse kvaliteedi ja liikmete kutsetegevuse üle. Eesti Advokatuuri kuulub üle 1100 advokaadi.

Eesti Advokatuuri tänane üldkogu on veebis jälgitav advokatuuri kodulehel.

Head Uudised GoodNews