Avaleht Tunnustus Volikogu nimetas Tartu aukodanikud
Volikogu nimetas Tartu aukodanikud

Volikogu nimetas Tartu aukodanikud

Tartu aukodaniku tiitli said jalatsitööstur Leida Kikka, Tartu kiirabi juht Ago Kõrgvee ja maalikunstnik Heldur Viires.

Teenetemärgi Tartu Täht pälvisid koolijuht Tarmo Kerstna, keeleteadlane Valve-Liivi Kingisepp ja diplomaat Kirsti Narinen.

Ettevõtja Leida Kikka juhib 1994. aastast Samelini, millest on tema käe all saanud üle maailma tuntud militaar-, turva- ja tööjalanõude tootja. 2017. aastast valmistatakse militaarjalatseid NATO armeeüksustele. Ettevõte annab tööd ligi sajale inimesele.

Sihtasutuse Tartu Kiirabi juht Ago Kõrgvee on kaasaegse Eesti kiirabisüsteemi ja esimese erakorralise meditsiini osakonna rajaja. Suure initsiatiivikuse, töövõime ja pühendumusega on ta andnud olulise panuse kiirabiteenuse ja erakorralise meditsiini arendamisse.

Maalikunstnik Heldur Viires on ligi 30 aastat hoidnud ja edendanud pallaslikku maaliharidust Tartus Konrad Mägi ateljee juhataja ja maaliõpetajana ning jätnud olulise jälje Eesti kultuuri- ja kunstilukku. Kunstnikuna on Heldur Viires viljelenud peamiselt figuraalset portree- ja maastikumaali, monotüüpiat, teaduslikku illustratsiooni ning kujundanud ja illustreerinud ilukirjandusteoseid.

Tarmo Kerstna on teenekas koolijuht ja haridustegelane. Tema elutööks on olnudTartu 10. keskkooli (praegune Tartu Mart Reiniku kool), Ülenurme gümnaasiumi ja Ülenurme muusikakooli ülesehitamine. Tarmo Kerstna oli väga hinnatud direktor nii õpilaste, õpetajate kui ka lastevanemate hulgas.

Tartu ülikooli emeriitdotsent Valve-Liivi Kingisepp on pühendanud elu eesti keele hoidmisele ja arendamisele. Tema teadustöö on keskendunud eesti vana kirjakeele sõnavara uurimisele. Valve-Liivi Kingisepp on olnud väga hinnatud õppejõud ja teaduse populariseerija.

Diplomaat Kirsti Narinen oli aastatel 2014-2018 Soome suursaadik Eestis. Tema tegevus on olnud pühendatud kahe naaberriigi suhete tihendamisele. Eriliselt soojalt suhtus ta Tartusse, toetas sõprussuhteid Soome linnadega ja aitas kaasa majanduslike sidemete arendamisele. Ta pidas väga oluliseks Soome aukonsulaadi taasavamist Tartus.

Aukodaniku nimetused koos sellega kaasneva Tartu Suurtähega ja Tartu Tähed antakse üle 22. veebruaril Eesti 101. aastapäevale pühendatud aktusel Eesti Rahva Muuseumis.

Tartu linna aukodaniku nimetus on auavaldus Tartu linnale elutööna osutatud väljapaistvate teenete eest. Tartu Täht antakse Tartu linnale osutatud eriliste teenete eest.