1. Avaleht
  2. Ukraina rahva toetuseks
  3. 13 riigi väliskomisjonide juhid mõistavad hukka Venemaa korraldatud libareferendumid
13 riigi väliskomisjonide juhid mõistavad hukka Venemaa korraldatud libareferendumid

13 riigi väliskomisjonide juhid mõistavad hukka Venemaa korraldatud libareferendumid

Euroopa 13 riigi väliskomisjonide juhid tegid täna ühisavalduse, kus mõistavad karmilt hukka Venemaa poolt Ukraina ajutiselt okupeeritud aladel korraldatud ebaseaduslikud referendumid ja Venemaa välja kuulutatavad väljamõeldud tulemused ning kutsuvad ka teisi riike referendumid tagasi lükkama ja nende tulemusi mitte tunnustama.

„Rõhutame, et Venemaa okupatsioonirežiimi korraldatud ja peale sunnitud libareferendumid Ukraina neljas piirkonnas on rahvusvahelise õiguse, sealhulgas ÜRO harta selge rikkumine ning neis võib näha vaid ettekäänet Ukraina osade annekteerimise katseks ja oma ebaseadusliku sõja õigustamiseks – see protsess peegeldab Venemaa tegevust Krimmis 2014. aastal ja kombineerib sõjalist kohalolekut, vägivalda, sunniviisilist küüditamist, valeinformatsiooni, hirmutamist, Vene passide jagamist Ukraina kodanikele ning referendumite võltsitud ja ebaseaduslikke tulemusi,“ ütlesid väliskomisjonide juhid avalduses.

Nende sõnul ei esinda referendumid ja Venemaa poolt välja kuulutatavad ükskõik millised väljamõeldud tulemused Ukraina rahva väljendatud tahet ja rikuvad tõsiselt Ukraina territoriaalset terviklikkust ja iseseisvust ning Ukraina territooriumi annekteerimist ei tohi ükski riik tunnustada.

13 riigi väliskomisjonide esimehed kutsuvad ka teisi riike ajutiselt okupeeritud Ukraina piirkondades korraldatud referendumid tagasi lükkama ja hukka mõistma ning mitte tunnustama Venemaa poolt välja kuulutatavaid tulemusi ega Venemaa poolt Ukraina okupeeritud piirkondades väljastatud passe. „Kutsume rahvusvahelist kogukonda tegema jõupingutusi, et võtta vastutusele need, kes on aktiivselt osalenud ebaseaduslike referendumite ettevalmistamisel ja korraldamisel või on olnud kaasatud muudesse nendega seotud tegevustesse,“ ütlesid nad ühisavalduses.

Samuti kutsuvad komisjonide juhid kiiremas korras tugevdama Venemaa-vastaseid sanktsioone, jätkama Venemaa isoleerimist rahvusvahelistes ja piirkondlikes organisatsioonides, rakendama samaväärsed sanktsioonid ka Valgevene suhtes ning suurendama sõjalist, rahalist, humanitaarvaldkonna ja diplomaatilist toetust Ukrainale.

  • Avaldusega on ühinenud Eesti, Läti, Leedu, Poola, Tšehhi, Hispaania, Hollandi, Prantsusmaa, Rumeenia, Slovakkia, Saksamaa, Soome ja Taani parlamendi väliskomisjonide esimehed. Eestist on avaldusele alla kirjutanud Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson.
Head Uudised GoodNews